2012-01-15

Palestina i perspektiv

Årtal   FolkFördrivna* människor    Förlorat territorum (km²)
1945Tyskar12 000 000112 000
1923Greker1 500 000-
1945Polacker1 200 000187 000
1948Araber700 00022 072

Det palestinska folket har fått genomlida en serie fruktansvärda tragedier. Detta fortsätter än idag, den palestinska rörelsefriheten på Västbanken är kraftigt begränsad och palestinskt land blir ofta beslagtaget för vägbyggen, avspärrningar och bosättningar. Det finns goda skäl att skarpt kritisera och ifrågasätta Israel för vad som pågår.

Vad jag med diagrammet ovan vill visa på är dock hur oproportionerligt den palestinska frågan har blåsts upp jämfört med andra historiska tragedier. I fallen med de övriga folkfördrivningarna i listan ovan har situationen normaliserats för länge sedan. Om grannländerna hade integrerat de palestinska flyktingarna istället för att använda dem som brickor i ett politiskt spel hade 1948 för de flesta svenskar varit praktiskt taget lika okänt som 1923.

Västbanken och Gaza har en yta ungefär dubbelt så stor som Blekinges. Hela det gamla brittiska mandatet Palestina har en yta mindre än Småland, eller om man så vill en yta motsvarande en tiondel av det av Marocko ockuperade Västsahara, eller det mellan flera stater uppdelade Kurdistan. Nordkoreanerna är dubbelt så många som palestinierna och lever under fruktansvärt mycket svårare omständigheter, ändå fylls inte tidningarnas kultursidor dag efter dag av artiklar om deras umbäranden.

Det palestinska folket är offer för en tragedi. Men det är en tragedi som har politiserats något enormt, och det är en tragedi som år efter år tillåts totalt överskugga långt mycket värre pågående tragedier.

* I fallet med palestinierna så handlade det inte bara om att folk fördrevs, utan även om att många lämnade sina hem efter att blivit uppmanade till detta av arabstaternas ledare.

SVT, SR1, SR2, SR3, SvD1, SvD2, SvD3, DN1, DN2, DN3, Exp

8 kommentarer:

 1. Varför är inte de fördrivna Judarna med i statestiken ovan ?.

  Detta är Hyckleri.

  Palestinierna vill bli erkända men erkänner inte själva de stater som är erkända av FNs all medlemsstater.

  Inte förrän Palestinierna själva erkänner Israel skall de vara något erkännande av dem själva.

  Centerpartiet beter sig som Hycklare.

  Arne Strand.

  SvaraRadera
 2. Vad är hyckleri? Detta var, om du inte förstod det, en kritik av den ensidiga fokuseringen på palestinierna.

  Jag tänkte ta med statistik på fördrivna judar, men jag hittade inte några uppgifter på vad som skedde 1948, bara över vad som skedde över flera årtionden, vilket hade varit lite missvisande i sammanghanget.

  SvaraRadera
 3. ... men, skall jag kanske tillägga, detta innebär inte att jag är oförmögen att se mer än en sida av saken.

  Det innebär inte heller att mitt intresse för konflikten ifråga motiveras av en önskan att snabba på jordens undergång, som är fallet när det kommer till vissa andra.

  SvaraRadera
 4. Jag citerar -

  Jag tänkte ta med statistik på fördrivna judar, men jag hittade inte några uppgifter på vad som skedde 1948, bara över vad som skedde över flera årtionden, vilket hade varit lite missvisande i sammanghanget.

  Kommentarer -

  Det var De omkringliggande Arabstaterna som uppmanade Palestinierna att sticka.

  Varför ta allt ur sitt sammanhang,
  Detta har med hela Arabvärlden att göra,
  Förhållandet mellan Israeler och Palestinier är ingen Isolerad händelse.

  Info om Judarna och Palestinierna.

  http://www.tidenstecken.se/israel0.htm

  Arne Strand.

  SvaraRadera
 5. Bäste Arne.

  Se nu mitt blogginlägg för vad det är: något som delvis stödjer din åsikt i ett klimat där du står nästan ensam.

  Du har såklart rätt i att arabledarna uppmanade palestinierna att lämna sina hem 1948. Detta är en del av orsakerna till flyktingproblemet. En annan orsak är att många fördrevs. Den som vägrar att erkänna att båda dessa faktorer bidrog till vad som sedan hände väljer att blunda för verkligheten.

  Sedan, min bäste Arne, så får jag känslan av att du är en av dem som anser att jorden är 6000 år gammal och kommer gå under då judarna åter samlas på Sion. Jag kan såklart ha fel här, men om detta skulle stämma så kan jag garantera dig Arne, om att våra verklighetsbilder i så fall ALDRIG kommer att sammanfalla så länge inte du ändrar dig.

  SvaraRadera
 6. Till Fnordspotter.

  Nej jag tror verkligen inte att Jorden är 6000 år gammal,
  inte heller Vetenskapsmännens uppskattning till 5 miljarder år,
  den är logiskt sett mycket äldre,
  men om det skall jag inte orda här.

  Nej jorden kommer inte gå under när Juda och Israels folk samlas till Israel och Zion,
  om detta skall jag inte heller orda här.

  Edra Religiösa vanföreställningar och fördomar får stå för er själv.

  Arne Strand.

  SvaraRadera
 7. Tiden var mogen för Arabisk stat (Palestina) i Palestinamandatet efter att Britterna lämnade området, men det tackade araberna med ett anfallskrig mot det nybildade staten Israel.

  SvaraRadera
 8. Mer info.

  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/myths3/MFindex.html

  Arne Strand.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.