2012-06-02

Schyman - inte som kreti och pleti

DN rapporterar om hur Gudrun Schyman inte anser sig beröras av de regler på bostadsmarknaden som gäller för oss vanliga dödliga. Hennes överklagande till hyresnämnden har innebörden:

"Som politisk adel förväntar jag mig att inte bli behandlad som kreti och pleti, utan avser att åtnjuta de privilegier som kommer med min roll. Tanken att jag, som politisk adel, skulle nöja mig med en övernattningslägenhet i någon av Malmös mindre exklusiva områden som till exempel Rosengård är direkt skrattretande. Specialbehandling och ett åsidosättande av de gängse reglerna är således på sin plats."

DN, SR1, SR2, SMP, Exp

2 kommentarer:

  1. Ja, varför skrev hon inte rakt ut som hon i hjärtat känner :D ?

    Sen ska vi väl ändå ge det kommunala bostadsbolaget en eloge för att de har reagerat. De privata hyresvärdarna har ju fult med prima lägenheter för Stockholmsfamiljer uthyrda till "övernattare" som bor och betalar skatt någon annanstans i landet.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

  • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
  • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
  • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
  • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
  • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.