2013-02-10

En miljon invandrare till Tyskland?

"Mer positiv attityd till invandrare" rapporterar DN idag, med implikationen att negativ till invandringens storlek betyder negativ till invandrare. Likväl är det 37 procent av de tillfrågade som anser att invandringen till Sverige är för stor.

Vad resterande 63 procent beträffar, så ligger det nära till hands att misstänka att många av dem har en väldigt skev bild av hur stor invandringen till Sverige faktiskt är. Räknat i invandring per capita spelar Sverige i en helt annan division än något annat land i Europa.

Sverige är nämligen, trots sin lilla befolkning, det land i EU som har den tredje största invandringen i absoluta tal mätt, efter Tyskland och Frankrike. För att få lite perspektiv på vad detta innebär kan man i en belysande räkneövning översätta den svenska invandringen, som nått närmast ofattbara 111 000 personer per år, till tyska förhållanden

Då Tysklands befolkning är närmare nio gånger större än den svenska får man således multiplicera den svenska siffran med nio för att få ett jämförelsetal. Detta tal skulle uppgå till närmare en miljon invandrare till Tyskland - motsvarande ett nytt Köln - varje år. Detta kommer dessvärre ytterst sällan fram i den svenska debatten, vilket inte heller det faktum att de som invandrar till Sverige i regel saknar asylskäl gör. Tvärtom är den gängse mediebilden snarare en av en sträng och inhuman invandringspolitik.

Hade svenska folket varit på det klara med detta, hade gissningsvis procentandelarna 37 respektive 63 sett väldigt annorlunda ut. Dessvärre anser media inte längre att en objektiv nyhetsförmedling nödvändigtvis tillhör branschen arbetsuppgifter.

6 kommentarer:

 1. Jag kan inte förstå varför media blundar och inte vill se verkligheten som den är,vad är det som driver dom? vill dom framstå som dom säskilt goda människorna eller vad handlar det om .
  Ska det bli totalt kaos innan dom vaknar.det handlar ju om att få ordning och reda i röran. Vad är det som driver dom? Någon som begriper?

  SvaraRadera
 2. Jag förstår inte det heller. De vill säkert väl, men det blir ju väldigt konstigt när journalister avsiktligt närmast försöker vilseleda istället för att rapportera som det är.

  Sen tror jag att även kan spela in att de ibland själva har en ganska naiv bild på det hela. Journalister eller ej så är de akademiker som tenderar att bo i fina områden och röra sig i fina kretsar. Jag har själv sett åtskilliga exempel på hur människor i den situtionen helt enkelt saknar insikt i hur situationen på marken verkligen ser ut.

  SvaraRadera
 3. Ja visst är det märkligt att det ska vara så känsligt för media att granska invandringen och dess konsekvenser... Nu låtsas man istället vara jätteglad åt alla som vill komma hit....fast vi inte har resurser att ta hand om alla. Dessa rader uppfattas som rasistiska-jag vet. Hur har det blivit så här...och varför ??? Med en stor invandring då en alldeles för hög procent svenska ungdomar går arbetslösa..... Vilket är värst: Politikernas korkade aningslöshet till vad som håller på att hända....eller vill man att något hemskt skall hända...???

  SvaraRadera
 4. Jag tror att man skall akta sig för att bli för konspiratorisk vad det gäller att se konsekvenserna av detta; det är fråga om dels politisk desperation, ohälsosam media koncentration samt det faktum som ingen (inte SD heller) kan se i vitögat; Sverige, som stora delar av västvärlden, är på dekis och är på väg ut ur stormakts-ligan, dock så spenderar vi som vi fortfarande är ”top dogs”.
  Låt oss titta närmare på detta;
  I) Politisk desperation. Svensk politik är ett litet skrå. Alla ”känner” alla och det är nog rätt svårt att ”sticka ut” med en åsikt som inte finner resonans i konsensustänkandet som alltjämt förhärskar. Detta gäller inte bara immigrations politik. Samma beröringsskräck finns med skattepolitik, effektivitetskrav på det statliga maskineriet och ankdammen svenskt rättsväsende. Man flyttar på sin höjd runt samma politiska beståndsdelar, men kommer inte med något nytt. Skatterna är fortfarande höga, den statliga och kommunala byråkratin är fortfarande bibliskt ineffektiv och vårt rättsväsende är alltjämt politiserat.
  Kontentan är att man som politiker aktar sig för att skaka båten för mycket, ty det är en liten jolle, och man kan lätt bli utknuffad om för många särintressen hotas…samma sak kommer att ske med SD, tro mig.

  II) Ohälsosam media koncentration. Detta känner vi alla till; massmedia fördummas, lokalkontor läggs ner, och tidningarnas ledarredaktioner förlorar gradvis kontakten med världen utanför tullarna. Jag är övertygad att det skulle skrivas mer om exempelvis immigrationsfrågor om inte det vore så lågt i taket i svensk media. Detta låga tak är inte orsakat av en konspiratorisk ”omerta”, utan av den enkla sanningen att mediahusen kräver ofantliga mängder vinst från exempelvis tidningar och TV för att bekosta sina IT satsningar och hålla sina flaggskepp under armarna. Detta leder till att varje lösnummer måste sälja och med det så strömlinjeformas det som kommer ut i andra änden av denna allt mer desperata och hysteriska korvmaskin. Kritiska röster om ”svåra saker” som hotar koncensus och med det lösnummerförsäljningen göre sig icke besvär.

  III) Och nu den sista, och enligt mig den viktigaste delen. Pudelns kärna är egentligen att vi som land inte kan spendera på samma sätt som vi gjorde förr, då vi var en industrination av mått. Vi har förvisso blivigt rikare, men detta på bekostnad av robotisering, ny, icke arbetsintensiv teknikutveckling eller outsourcing. Vi kan exempelvis inte ha en invandringspolitik som är designad för arbetsmarkandsmässiga/industriella omständigheter på femtiotalet. Vi hade då fyra stora producerande varv, fem bilfabriker, tredubbelt så många gruvor, ett miljonprogram i full fart och tillhörande, en svällande offentlig sektor. Vi vet alla vad som hände. Åttiotal gick över i nittiotal, och då börjar helvetet. Vi har i dag ett producerande varv. På halvfart.
  - Sammanfattningen blir att invandring som allt annat måste marknadsanpassas. Ett land på dekis kan inte spendera så här. Det går inte.
  Ovanstående är jobbigt för alla i allmänhet och nationalister i synnerhet att ta in. Därför pratar man helst inte om det. Men sanningen är att vår storhetstid är över och den kommer knappast tillbaka. Mun måst såldes rättas efter matsäck. Också den invandringspolitiska munnen.

  Mer om punkt III, och de krafter som står bakom den finns på www.jornmark.se.

  SvaraRadera
 5. Bra sammanfattning.Men problemen kan snart bli påtaliga när det inte längre finns bostäder och nyanlända tvingas bo kvar på campingplatser eller i tält.

  SvaraRadera
 6. Vill tacka Socialliberal 00,57 för en ovanligt fin blog kommentar.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.