2013-02-09

Regering med skygglappar

Sverige har den tredje största invandringen i hela EU. Inte i relativa tal (det vill säga mätt per capita), utan i absoluta. Endast Tyskland och Frankrike tar emot fler asylsökande än Sverige, och dessa länder har en befolkning cirka nio respektive sju gånger större än Sveriges. På fjärde plats kommer ett land som ofta lyfts fram som ett mångkulturellt föredöme, nämligen Storbritannien.

Storbritanniens befolkning är ganska exakt 7,7 gånger större än Sveriges. Med andra ord tar Sverige emot minst 7,7 gånger fler invandrare per capita än Storbritannien. Jämförelsen med Storbritannien är för övrigt intressant av andra skäl. I detta land, med sitt för svenskar så främmande klassamhälle, finns nämligen goda chanser för en lågutbildad invandrare att få jobb. Då facken i Storbritannien är svagare än de svenska, minimumlönen låg, bidragen mindre generösa och låglönejobben många, finns det såväl goda möjligheter som starka incitamenten till att få ett jobb.

I Sverige däremot, med en per capita-invandring långt högre än Storbritanniens, är situationen helt annorlunda. Det svenska välfärdssamhället vilar på förutsättningen att alla kan läsa och skriva, och åtminstone har grundskola i bagaget. Låglönejobben är få och anställningstryggheten är stark, vilket gör arbetsgivarna obenägna att ta risker. Bidragen är dessutom såpass höga att de för många personer från tredje världen, vana vid avsevärt mer knapra förhållanden, effektivt undergräver viljan att söka ett jobb*. En stor invandring från länder som Somalia och Afghanistan, där analfabetismen är över 50 procent, kommer därför oundvikligen leda till kraftigt ökad arbetslöshet.

När Fredrik Reinfeldt avfärdar migrationsministern tal om att se över storleken på invandringen med att "invandringen berikar Sverige" är detta således inte bara en plattityd, det är en ren lögn. Västvärldens största invandring kostar svenskarna enorma summor, vilket inte minst visas av det faktum att arbetslösheten ökar trots att en kvarts miljon nya jobb har skapats under regeringen Reinfeldt.

Slutligen är talet om "internationella förpliktelser" ingenting annat än dimridåer. Sveriges internationella förpliktelser innefattar inte en mångdubbelt större invandring än våra grannländer, de innefattar inte världens mest generösa arbetskraftsinvandring** eller väldigt generösa regler för anhöriginvandring. På samma sätt är talet om att "inte tumma på asylrätten" också tämligen irrelevant i diskussionen, då det är en offentlig hemlighet att de rena asylbedrägerierna utgör en skrämmande stor andel av invandringen, vilket inte minst Merit Wager har vittnat om.

Tillåter vi denna utveckling att fortgå kommer snart det svenska välfärdssamhället bli ohållbart. Vi kommer då bli tvingade att släppa låglönejobben fria och kraftigt börja "ransonera välfärden", precis som Stureplanscentern vill. Arbetarklassen är naturligtvis de som kommer drabbas hårdast av detta, varför det heller inte är särskilt konstigt att stödet för SD ökar bland LO-medlemmar.

Uppdatering: Folkpartiets ungdomsförbund slår idag ett slag för att alla som föds i Sverige automatiskt skall bli svenska medborgare. Detta kan låta vettigt, men kommer i så fall även gälla alla barn som föds till personer som vistas illegalt i Sverige, eller till personer under utredning. Efter att detta skett kommer det i praktiken vara omöjligt att utvisa föräldrarna, vilket därmed med stor sannolikhet kommer leda till att detta sätts i system. LUF:s förslag är därmed ännu ett slående exempel på den totala naivitet som präglar den svenska invandringsdebatten.


* Detta kan låta hårt, men är inte desto mindre sant. Den som faktiskt gör sig omaket att tala med invandrare behöver inte leta särskilt länge för att finna denna sorts berättelser.

** De nya reglerna för arbetskraftsinvandring har främst lett till arbetskraftsinvandring inom sektorer i vilka arbetslösheten redan är hög i Sverige. Därtill har reglerna lett till ett stort och systematiskt fusk, där bland annat fejkade anställningsintyg säljs till personer som önskar att flytta till Sverige.
DN1, DN2, DN3, DN4, SvD1, SvD2, SR

5 kommentarer:

 1. Visst....
  Eliten måste klassas som sk nyttiga idioter.
  Massinvandringen är blott ett bräckjärn för femdollarjobb, knäcka facket och öka efterfrågan på en stark man.
  Vadå?
  Med en epidemisk ökning av kriminaliteten kommer allmogen efterfråga en stark man.
  Allmogen föredrar lugn och ro framför demokrati med växande kriminalitet.

  SvaraRadera
 2. Är inte riktigt säker på om det där skall tolkas sarkastiskt eller inte. Hur som helst är knappast en stark man vad jag efterfrågar, bara en ansvarsfull invandringspolitik av det slag som praktiskt taget alla andra länder i Europa klarar av att driva.

  Återigen, det är Sverige som är undantaget här. Inte Danmark, inte Norge, inte ens SD när det kommer till kritan. Det är den politik som båda de politiska blocken i Sverige är rörande överens om som avviker från alla andra europeiska länders. Det är den invandring vi har idag som är större än alla övriga länders, inte Norges eller Danmarks (eller den SD föreslår) som är mindre.

  Sverige är undantaget. Alla jämförelser som görs med andra länder i syfte att visa att nuvarande politik är rätt och ambitionerna att minska invandringen är fel, är därmed ingenting annat än intellektuella bedrägerier.

  SvaraRadera
 3. Sverige med Fp i spetsen är galnast i hela världen. EU har förstås problemet och har mycket intelligent på gång. Tyvärr blundar SD för detta. Om jag knyter an till Lufs argument så är min spontana kommentar. Folk som betalar skatt i Sverige bör automatiskt ha rätt till att kunna styra den till de ändamål de vill. Allt annat är skamligt och djupt orättvist... I mitt fall skulle i så fall inte en enda krona gå till invandringen.

  SvaraRadera
 4. Tyvärr innebär det ju också att alla rika i så fall skulle kunna teckna en privat sjukförsäkring, sätta sina barn på privatskolor och därefter avstå från att betala skatt för sjukvård, skola, socialbidrag, a-kassa och så vidare.

  Det funkar helt enkelt inte att ha det så. Och just därför är det viktigt att vi inte försätter oss i en situation som blir ohållbar, att vi inte undergräver folkets vilja att betala skatt eller upplöser den nationella samhållningen.

  SvaraRadera
 5. Analytikerns kommentar är ingen ironi.
  Jag tror att syftet med inandringen är att
  knäcka välfärdssverige och facket.
  För inte kan det vara så att eliten inte fattar massinvandringens konsekvenser.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.