2013-08-19

2,9 gångers överrepresentation


I samband med det så kallade slöjuppropet vill jag uppmärksamma en rapport från Brottsförebyggande rådet. I denna återfinns på sidan 41 följade uppgift:

Bland svenskfödda med svenskfödda föräldrar har 1,4 % gjort sig skyldiga till misshandel. Bland utrikes födda är motsvarande siffra 4,1 %. Utrikes födda gör sig med andra ord skyldiga till misshandel 2,9 gånger oftare.

För kategorin "dödligt våld och försök till mord och dråp" gäller att utrikes födda i 3,8 gånger högre omfattning gör sig skyldiga till dessa brott. För kategorin "våldtäkt/försök till våldtäkt" är motsvarande siffra 5,5.

Frågan om vem som har skäl att vara rädd för vem bör kanske nyanseras en aning.
SvD1, SvD2, SvD3, Ab, SR1, SR2, SR3, DN1, DN2, Sk1, Sk2, Sk3, NSk, Ab1, Ab2, Ab3, Ab4, Ab5, Ab6

3 kommentarer:

 1. Ändå är det tydligen "så vanligt" att muslimska kvinnor attackeras bara för att det skedde häromdagen.

  Vi vet inget, inga vittnen, ingen gripen.

  Media vet tydligen allt och redan dagen efter så fick detta stort utrymme i rikskanalen P4-extra.
  Detta spinner hela mediasverige på för fullt.

  Attackeras inte betydligt fler slöjbeklädda kvinnor av sina egna män eller släktingar?

  Svenska män ska ju vara så besvärliga mot sina kvinnor säger alltid media. Super och slår.
  Tyvärr händer det ibland men jag är säker på att det även gäller män till kvinnor med slöja.

  Det är extremt ovanligt att andra än mannen, eller fd, är inblandad när det gäller obalanserade förvirrade svenskars våld mot kvinnor.

  För vissa kulturers kvinnor är de potentiella attentatsmännen betydligt fler och innefattar tyvärr också kvinnor i släkten.

  SvaraRadera
 2. Det finns även fall som till exempel detta, där det förhöll sig lite annorlunda med etniciteterna.

  Rapporteringen då var inte i närheten av vad den är nu.

  SvaraRadera
 3. Du är fan helt brännd!

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.