2013-11-07

Folkpartiet förmyndarna


Folkpartisten Allan Widman har skrivit en debattartikel i vilken han sjunger massavlyssningens lovsång. Av denna anledning vill jag återkomma till ett ämne jag behandlat tidigare, nämligen Folkpartiets missbruk av politisk terminologi.

Folkpartiets fullständiga namn är "Folkpartiet liberalerna". Men hur liberalt är Folkpartiet egentligen?

Ptja, låt oss se...

Ur detta framträder en ganska tydlig bild av Folkpartiet som ett parti som anser sig veta vad som är bäst för dig. Ett parti som vill uppfostra dig. Ett parti som vill skydda dig från din egen okunskap. Ett parti som behandlar dig som ett barn. Ett parti med inställningen att din kropp egentligen tillhör staten, själv har du den bara till låns.

Detta är såklart en politisk inställning man kan ha, men en sådan inställning är definitivt inte "liberal". En sådan människosyn är snarare liberalismens direkta motsats.


SvD1, DN1, DN2, SR1, SR2, SR3, IDG1, IDG2, IDG3, CS, Re1, SMP1, LT1, NSk1, Sk1

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.