2014-10-12

Asylstatistik för EU/EFTA, första halvåret 2014

Jag skrev tidigare idag ett inlägg i vilket jag i diagramform illustrerade asylmottagandet i EU- och EFTA-länderna under första kvartalet 2014, baserat på statistik från EU:s statistikmyndighet Eurostat. Efter att jag hade skrivit detta inlägg hittade jag motsvarande Eurostatuppgifter även för det andra kvartalet 2014. Med uppgifter för både kvartal ett och två kan diagrammen utökas till att omfatta hela det första halvåret 2014.

När man kombinerar Eurostats statistik med siffror över antalet invånare i samma länder, erhåller man följande diagram över antalet asylsökande per 2000 invånare i respektive land under tidsperioden:För antalet positiva asylbesked (i första instans) per 2000 invånare i de aktuella länderna, ser motsvarande diagram ut som följande (notera att den nivå på asylmottagandet som Sverigedemokraterna förespråkar ligger med som referens, och hamnar i nivå med det antal positiva asylbesked som Italien och Tyskland ger):Kommentarer
 • Att jämförelsetalen är uträknade per 2000 invånare, och inte per 1000 invånare, är för att förenkla jämförelsen med motsvarande siffror för hela år. En sådan jämförelse med 2013 års siffror visar till exempel på en betydande ökning i antalet positiva asylbesked per capita. För 2014 som helhet kommer ökningen med allra största sannolikhet att bli ännu högre då det, enligt Migrationsverket, alltid blir en ökning på hösten.
 • Siffror för Österrike saknas i Eurostats statistik.
 • Att kontrollera mina siffror är såklart inte helt enkelt, då de är en kombination av siffror från Eurostats PDF-filer och uppgifter om antalet invånare i olika länder tagna från Wikipedia. Om någon journalist, bloggare eller annan opinionsbildare vill ta del av den Excelfil i vilken jag sammanställt uppgifterna är det bara att kontakta mig på fnordspotting [at] gmail.com.

DN1, DN2, Sk1, Dag1, Dag2, Dag3, Dag4, Dag5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SMP1, SMP2, SMP3, Sk1, Sk2, Sk3, NSk1, NSk2, LT1 LT2 Ex1, Ab1, Ab2, Ab3

5 kommentarer:

 1. När kommer systemkollapsen?

  SvaraRadera
 2. Ja, frågan jag ställer mig är NÄR det vänder? Måste allt kollapsa innan det vänder, eller kommer Sverige att tvingas tvärgira för att inte åka utför stupet? Förmodligen kommer inget att hända förrän ekonomin är körd i botten och man tvingas skära ned i allt som inte är livsnödvändigt. Jag ser i och för fram emot att allt med genus då kommer att försvinna.

  SvaraRadera
 3. Ja Maria kanske det behövs riktigt kärva tider för att få stopp på allt idiotiskt trams.

  SvaraRadera
 4. Men om man vill driva tesen att Sverige är unikt "generös" i sina bedömningar, skall man väl dividera siffrorna i diagram 2 med dem i diagram 1 och få fram andel positiva besked på asylansökningar? Sverige verkar då hamna runt 0,5 -- ungefär samma nivå som Schweiz, Norge och Danmark m fl -- medan t ex Bulgarien och Malta faktiskt hamnar över 1 i kvot (vilket väl har att göra med att ansökan och avgörande inte alltid kommer samma kvartal). Detta bara grovt räknat utifrån dina diagram.

  SvaraRadera
 5. simonW:
  Vad du beskriver visar på hur "generöst" Sverige är då det kommer till att behandla en enskild asylansökan. Detta är förvisso också en intressant fråga, men det säger inte särskilt mycket om politiken i sin helhet.

  I Sveriges fall handlar det väldigt mycket om vilka signaler vi skickar ut. Vi ger till exempel automatiskt permanent uppehållstillstånd till alla syrier, vilket också gör att en extremt oproportionell andel av alla syrier som tar sig till EU därför (och för övrigt helt i strid med Dublinförordningen) söker asyl i Sverige. Utöver detta är vi väldigt generösa med bidragsnivåer, vi har väldigt generösa regler för anhöriginvandring, våra myndigheter är tacksamt offer för asylbedragare (se Merit Wagers blogg) med mera med mera. Kort sagt, att vi som ett litet land med inte ens tio miljoner invånare har blivit EU:s största asylland i absoluta tal mätt är absurt. I synnerhet som vi är ett av de länder i EU som ligger allra längst bort från flyktingsmugglarnas vägar in i Europa.

  Vad beträffar informationen du efterlyser har jag faktiskt gjort ett diagram även över detta (dock för 2013 års siffror) vilket du kan ta del av i detta inlägg. Som du ser utmärker sig Sverige även i det avseendet.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.