2015-04-03

När Morgan Johansson satte en prislapp på integrationen

På pappret är lagen om eget boende (EBO) en valfrihetslag. Före EBO tilldelades asylsökande ett boende av staten, men i och med EBO fick den som så kunde och önskade en möjlighet att själv ordna ett boende.

Det är såklart mången liberals ryggmärgsreflex att försvara denna ordning. Problemet med detta resonemang är att Sverige, den liberala EBO-lagen till trots, är ett allt annat än liberalt land. Istället är Sverige ett land där samtliga högerpartier ligger långt till vänster om de flesta andra länders socialdemokrater.

Hade Sverige varit ett liberalt land hade det inte bara funnits jobb för asylinvandrare, utan också starka initiativ för dem att faktiskt ta samma jobb. Istället är Sverige ett land som kombinerar höga och lättillgängliga bidrag med en starkt reglerad arbetsmarknad. Av denna anledning leder inte EBO till att de asylsökande söker sig dit jobben finns, helt enkelt då det inte finns några jobb för dem att få.

I praktiken leder EBO därför inte till jobb och integration, utan till att många väljer att bosätta sig hos redan trångbodda släktingar. Det är ingen särskilt långsökt gissning att dessa släktingar i många fall skulle föredragit att slippa inneboende i sina bostäder, men då de asylsökande i regel kommer från klansamhällen ser den sociala dynamiken helt annorlunda ut än vad etniska svenskar är vana vid. Det blir helt enkelt ofta svårt för dem att tacka nej.

Resultatet av EBO blir därför inte bara att segregationen – tvärtemot vad de naiva politiker som drev igenom lagen föreställde sig – cementeras. Resultatet blir också att barn växer upp i trångbodda och stökiga hem, med alla negativa följder för skolgången detta innebär. Det krävs ingen större fantasi för att förstå vilka destruktiva konsekvenser för integrationen detta leder till.

Socialdemokraterna har av denna anledning länge velat skrota EBO. Häromveckan lät emellertid Morgan Johansson, efter att Migrationsverket räknat på vad detta skulle kosta, meddela att detta inte skulle bli aktuellt under innevarande mandatperiod. De tre miljarder kronor om året det enligt Migrationsverket skulle kosta att avveckla EBO var, enligt Johansson, "en mycket, mycket hög kostnad" som regeringen inte ansåg sig ha råd med.

Detta är ett väldigt intressant resonemang, oavsett vad man i sak tycker om EBO. Såväl den nuvarande som den förra regeringen har gjort väldigt klart att invandringens kostnad är en icke-fråga, att invandringspolitiken helt enkelt fick kosta vad den kostade. Behövdes det mer pengar fick svenskarna öppna sina hjärtan, det vill säga svälja de skattehöjningar som regeringen nu också en efter en aviserar.

När det kommer till en reform som enligt Socialdemokraterna själva skulle förbättra den såväl för Sverige som för invandrarna själva så kritiska integrationen, anser man sig emellertid inte ha råd att lägga den i sammanhanget ganska blygsamma summan tre miljarder kronor om året på detta. Detta trots att Sverige har det största sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda av samtliga OECD-länder.

Vad detta en gång för alla visar är att den så kallade humanitära stormaktens politiker endast mäter humanism i termer av antalet beviljade uppehållstillstånd. Ett svenskt uppehållstillstånd ger ett politiskt pluspoäng, alldeles oavsett om detta går till en faktisk flykting, till en person utan asylskäl eller till en anhöriginvandrare utan möjlighet att försörja sig själv.

När det däremot kommer till de rekordmånga asylinvandrarnas möjligheter till att få ett värdigt liv i Sverige, har de politiker som påstår sig stå upp för humanismen sedan länge tappat intresset.

Läs även:
Sanna Rayman
DN1, DN2, DN3, DN4, Sk1, Sk2, NSk1, SMP1, Ex1, Ex2, Ex3, Ex4, Ex5, Ab1, Ab2, Ab3

6 kommentarer:

 1. Vare sig då det gäller skolan, försvaret eller den misslyckade integrationen/migrationen, så NEJ, det var inte det här man hade tänkt sig (varningar ignorerades)

  Och nu vet man inte vad man ska göra .....

  SvaraRadera
 2. Är det verkligen bara kostnaden? Verkar inte finnas varken lägenheter att erbjuda om EBO avskaffades, än mindre jobb.

  Eller tror vi svenska ungdomar åker till Norge och tar "svenske"jobb för att det är kul.

  SvaraRadera
 3. Liten anekdot. Sambon arbetar på apotek. de har tagit emot en ung man från Iran, färdigutbildad apotekare där. Driftig, vill assimileras - åker nu från söderförort till norrförort varje dag för att lära sig svenska. På hans förra arbetsplats, hemtjänsten i söderförort, fick han aldrig träna svenska då hemtjänsten bara skickade honom till persisktalande.

  Jepp, assimileringen av våra flyktingar går enligt plan.

  SvaraRadera
 4. Det är såvitt jag förstår det åtminstone det belopp som Johansson tog ställning till.

  SvaraRadera
 5. Alltså, går man vidare till källan du hänvisar till så har man ju i princip fått fram detta genom att lägga på mellanskillnaden för privata boenden per dag och EBO (450 kr dag) och multiplicerat det med antalet som bott i EBO vilket ger 3 miljarder per år. Det är ju naturligtvis också så att migrationsverket har slut på egna boenden så det billigare alternativet finns ju inte, och ska man avskaffa detta helt krävs det väl i princip att man bygger upp en stor mängd permanenta boenden vilket ju definitivt blir riktigt svindyrt och dessutom knappast går att lösa eftersom vi redan har bostadsbrist för de som ska ut ur systemet.

  SvaraRadera
 6. EBO bör tillåtas om omständigheterna är realistiska. Tyvärr lider Sverige av ett sekel med socialdemokratiska drömmar om det goda samhället. Så var det kanske en tid, då folk tog ansvar. Numera anser jag att det inte är så. Vid outsourcing av offentlig verksamhet använder de som vann kontraktet ofta advokater för att göra så lite som möjligt och det offentliga är ofta dåliga beställare. I våra kommuner tar ingen verkligt ansvar. Se på Karlskrona, en flicka misshandlades till döds och en rektor blev ett vårdpaket efter att ha beskyllts för regelbrott i samband med flickans död. De ansvariga tjänstekvinnorna smyger undan sitt ansvar eftersom "det inte går att bevisa att de uppsåtligen gjort något brottsligt". Vem har då ansvaret förutom gärningsmännen? Jo, det har de politiskt valda och de tar sitt ansvar i samband med val. Om något allvarligt klagomål riktas mot de politiskt valda kan de ju alltid omorganisera. På samma sätt är EBO en möjlighet för flyktingar att själva ordna sitt boende där ingen från samhället tar ansvar. Det enda som behövs för att bli EBO är att man kan ange en postadress. Om det funnits något förnuft bakom EBO-lagstiftningen borde det krävas ett rimligt boende för alla på adressen för att EBO skall godkännas. Jag är övertygad att vi behöver en lagstiftning som gör det möjligt för fastighetsägare/hyresvärdar att begränsa antalet boende i en bostad. Det kan väl exempelvis inte vara rimligt att två familjer med fem barn vardera skall bo i samma trerumslägenhet! Barnen får ju aldrig ro att läsa sina läxor, badrummet kommer aldrig att torka upp efter dusch och detsamma gäller troligen för köket. Våra miljonprogramshus är inte byggda för sådant boende! Vi kan förvänta oss mögel, fuktskador och oerhört mycket slitage. Trots detta beviljas EBO på löpande band.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.

Gå ur PKU-registret innan det är för sent!

Regeringen vill göra PKU-registret – i vilket de flesta svenskar födda 1975 eller senares DNA finns lagrat – tillgängligt för polisen. Du har fortfarande möjligheten att gå ur detta register, vilket du också bör göra:

 • För att du under en vanlig dag lämnar spår av ditt DNA över stora områden, inklusive på platser där brott senare kan begås.
 • För att din kropp och ditt DNA tillhör dig, inte staten.
 • För att din uppfattning om vad som bör vara lagligt respektive olagligt förmodligen emellanåt skiljer sig markant från statens.
 • För att du är oskyldig tills motsatsen bevisats, inte det omvända.
 • För att register alltid kommer att missbrukas.
Använd denna blankett för att skydda ditt eget DNA och denna blankett för att skydda dina barns.