2015-11-12

Gästinlägg: Henrik Sundström om politiskt ansvarsutkrävande

Dagens text är ett gästinlägg av Henrik Sundström.

Nyheten om att regeringen infört gränskontroller, men först efter begäran från Migrationsverket, fick mig att reagera. På Twitter lade jag bland annat ut följande kommentar:
"Sverige är ett unikt land. Vi är ensamma i världen om att styras av en migrationsverks-junta".
En som tydligen tog illa vid sig av detta var Patrik Oksanen, ledarskribent på centerpartistiska Hudiksvalls tidning, som tyckte att det var ett "onödigt och ovärdigt språkbruk". Förvisso var det kanske en spetsig formulering, men bakgrunden är desto allvarligare.

1 kapitlet 6 § är ganska tydlig: "Regeringen styr riket". Det betyder att regeringen har det samlade ansvaret för befolkningens samlade väl och ve, på gott och på ont, i vackert väder som i storm. Det är inget ansvar som regeringen kan undkomma, även om den ibland ger intryck av att den skulle vilja det.

Att det är regeringen som styr – klantskallar eller inte – är grundläggande för ett demokratiskt styrelseskick. Som medborgare ska vi nämligen kunna utkräva ansvar. Vi ska kunna välja bort eller godkänna de personer i vars händer vi har valt att lägga en stor del av ansvaret för våra liv.

Vi kan tycka att det är bra med experter av allehanda slag, men de har alla det gemensamt att de inte ansvarar inför oss medborgare. Vi kan varken välja bort eller utse generaldirektörer och polischefer. Det regeringen gör genom att gömma sig bakom Migrationsverket, istället för att själva fatta beslut och stå för dem, är rejält problematiskt ut ett demokratiskt perspektiv.

En annan orsak till varför vi styrs av politiker och inte av tjänstemän, är att politikens roll är att väga ojämförbara storheter mot varandra. Den nuvarande flyktingsituationen får just nu omfattande konsekvenser på alla plan i samhället, både på kort och på lång sikt. 14 kommuner har anmält sig själva för att de inte längre kan leva upp till lagstadgade krav. Enligt Myndigheten för samhällskydd och beredskap rapporterar flera kommuner att de på grund av flyktingsituationen knappt hinner med ärenden som gäller andra barn i behov av hjälp.

Situationen innebär också stora påfrestningar och högre kostnader inom stora delar av annan offentlig sektor utanför Migrationsverkets ram, kommuner, sjukvård, arbetsförmedlingen och polisen, för att bara nämna några. Det är väldigt långt ifrån Migrationsverkets uppdrag att göra de prioriteringarna. Hur skulle Migrationsverket överhuvudtaget kunna värdera när gränsen nås hos andra verksamheter?

Regeringen ger intryck av att det enbart är Migrationsverkets behov och önskemål som får styra. Generaldirektören på Migrationsverket har själv en tydlig bild av vad hans uppdrag är, det är att "värna asylrätten" och ingenting annat. Mängden asylsökande är i hans uppdrag "irrelevant". Om det också är regeringens enda mål, då bör den också stå för det.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, DN8, DN9, SvD1, SvD2, SvD3, SVT1

5 kommentarer:

 1. Spot on,politikerna avsvär sig allt ansvar för landets väl ock ve,pekar på myndighetsansvaret,som Reinfeldt påpekade har Sverige genom det valt en annan väg än övriga Europa,där beslut fattas av politiker som sedan får stå till svars för sitt handlande.

  SvaraRadera
 2. I avsaknad av ord förmår jag endast att uttrycka min tacksamhet för detta inlägg! //Gunilla

  SvaraRadera
 3. Hej.

  Vi borde kanske kräva val till offentliga ämbeten i så fall? både på nationell och lokal nivå. Val till chefer och ordförande i alla olika nämnder och verk, med möjlighet till medborgerlig misstroendeförklaring.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 4. Regeringen låtsas väl att det är Migrationsverket som beslutar om gränskontroller och annat som påverkar volymerna eftersom de för bara några veckor sedan gav uttryck för att Sverige kan ta emot hur många som helst som vill hit och att de som invände mot detta var ondskefulla nazister. Det är väl för pinsamt att förklara för väljarna att man har vänt totalt nu, men ett sådant erkännande skulle enligt min mening bara vara respektingivande.

  SvaraRadera
 5. Varför tog Oksanen så illa vid sig?
  För att han arbetar på en tidning som företräder ett parti med en enligt mig verklighetsfrånvänd syn på invandring?
  Migrationsverkets och dess GD borde synas ytterst noga och att då hänga upp sig på ett ord är inte rimligt.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.