2015-11-30

Volymer då och nu

Antalet asylsökande har under de senaste veckorna minskat. De senaste sju dagarna har 6 134 personer sökt asyl i Sverige, vilket är en förhållandevis kraftig nedgång jämfört med tidigare veckors över 10 000.

Ett asyltryck på 6 134 personer i veckan motsvarar emellertid på årbasis nästan 320 000 personer. Detta är nästan fyra gånger så många som sökte asyl i Sverige under 2014. Fredrik Reinfeldt bedömde då trycket på Sverige som så stort, att han i en valrörelse förklarade att det inte skulle finnas något reformutrymme under den kommande mandatperioden över huvud taget.

Det är detta regeringen nu har att förhålla sig till. För att komma tillbaka till 2014 års volymer (volymer som i sig var ohållbara) måste antalet asylsökande per vecka ned till under 1 600. Väldigt lite talar emellertid för att den åtstramning av asylpolitiken regeringen tillkännagav förra veckan kommer att resultera i en så kraftig minskning.

Även om så skulle bli fallet kommer emellertid regeringen inte, om man får tro Fredrik Reinfeldt, ha råd med några andra satsningar. Vad mer är, efter årets anstormning har vi inte längre några reserver kvar. Underskotten är nu väldigt stora och vad mer är, om vi nu inte börjar bygga bostäder i samma takt som det kommer nya asylsökande kommer antalet människor som måste bo i tält och gymnastiksalar hela tiden öka.

Kort sagt, Sverige har inte längre några möjligheter att ta emot nya asylsökande ens på motsvarande 2014 års nivå. Om inte antalet asylsökande snart minskar drastiskt kommer ekvationen inte gå ihop med mindre att regeringen kraftigt höjer skatterna, minskar utgifterna och börjar konfiskera privat egendom.

Gustav Fridolin talade igår om att omläggningen av migrationspolitiken endast är tillfällig, och att denna omläggning framför allt syftar till att Sverige nu skall förberedas för att på sikt permanentera höstens ohållbara volymer. Vad Fridolin gav uttryck för var emellertid rena önskedrömmar.

Den socialistiska omfördelningspolitik Miljöpartiet förespråkar är fullständigt omöjlig att kombinera med den asylpolitik som partiet i flera år kämpat med näbbar och klor för. Såväl Moderaterna som Socialdemokraterna vet om detta, men har länge valt att låtsas som att så ej är fallet. Hösten 2015 blev verkligheten emellertid en så stark kraft att räkna med, att man inom dessa två partier inte längre kunde fortsätta leva i förnekelse.

Nu är anden ute ur flaskan, broarna brända och alla tabun brutna. Det kommer förmodligen krävas en regeringsombildning, en regeringskris eller ett nyval för att få kontroll över situationen, men när detta väl har skett kommer den omläggning av politiken som då är ett faktum att bestå så länge den svenska välfärdsstaten inte bantas kraftigt.

I slutändan kommer det kanske något bra ur allt detta. En vänsterextrem radikaliseringsvåg som annars hade kunnat bestå i många år till, kommer måhända nu att på detta sätt ta död på sig själv. Kanske kommer nu acceptansen för de skyhöga skatter svenska löntagare tvingas betala till slut eroderas. Kanske kommer då de förvuxna curlingbarn som under flera år tillåtits sätta tonen för den politiska debatten tvingas börja förhålla sig till verkligheten.
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SVT1

7 kommentarer:

 1. "...broarna brända och alla tabun brutna. Det kommer förmodligen krävas en regeringsombildning, en regeringskris eller ett nyval för att få kontroll över situationen..." följt av ytterligare politiskt kaos, sämre offentlig ekonomi, indragna försörjningsstöd, parallella samhällen,handlingsförlamning inför den nya situationen, kriminalitet som försörjning, ytterligare no-go-zoner, slavlönejobb och ett avslutande inbördeskrig.

  Förtroendet för politiker, oavsett färg, har fått sig en rejäl törn. De framstår som ryggradslösa mähän. Ska verkligen de som orsakade detta, och möjligen gör en omvändelse på dödsbädden, anförtros att reda ut maskineriet? Tja, vem besitter annars kompetensen?

  Ursäkta det pessimistiska tonläget. Jag har just läst Houllenbecqs Underkastelse. En dyster läsning om ett lutande plan.

  SvaraRadera
 2. Vi får se hur det går. Något som oroar mig är att ledande allianspolitiker ju poängterar att deras nya asylpolitik är mycket tillfällig, enbart avsedd att hantera på den extrema situationen hösten 2015. SD anser alltid att asylansökningarna är för många; sådana är inte vi!

  Det verkar som om de vore fullt nöjda om asylansökningarna 2016 hamnade någonstans kring 80.000. Dvs bara själva mottagningssystemet fungerar hjälpligt så bortser man från problemen med bostäder, arbete, social sammanhållning!

  SvaraRadera
 3. Svenska statsapparaten har under årtionden misslyckats med integrationen. Hundratals miljarder och otaliga "satsningar" har gjorts för att få integrationen att fungera, men allt har misslyckats. Sannolikheten för att man kommer att lyckas med integrationen under kommande år är än mindre eftersom volymerna nu är så mycket större, samt att mångas tvingas att bosätta sig på orter utan framtid. Detta kommer att bli fruktansvärt dyrt. Jag lider med de svaga i samhället som kommer att få betala priset. Södermalm klarar sig, det har de sett till.

  SvaraRadera
 4. "Kapitalism är rasism" läste jag på twitter. Så nej, jag tror inget kommer bita på vänsterextremisterna, de gillar motsättningar och drömmer om en väpnad kamp. Det enda som möjligtvis kan göra någon skillnad är när "mediaeliten på söder" (msm är inte en tillräckligt bra förkortning här) märker av det in på skinnet och slutar skriva så himla pk. Men det behövs nog handgranater, uppbrända bilar, nedslagna tonåringar och rånade pensionärer varje vecka på Katarina Bangatan för att de ska vakna upp och förstå vad som numera är "normalt" i Malmö.

  SvaraRadera
 5. Helt rätt! Förutom att jag är starkt tveksam till att höjda skatter skulle ge större skatteintäkter! Både i det korta men framför allt långa perspektivet.
  0% skatt ger 0kr i skatteintäkter. Men jag är lika övertygad om att 100% skatt ger 0kr! Toppen finns nånstans där emellan..

  SvaraRadera
 6. På sätt och vis tycker jag att det som hänt är bra. Curlinggenerationen som är välfärdsskadad tror att vår välfärd betalas av en Pandoras ask med outsinliga resurser. Se på alla politiska ungdomsförbund, minus SDU, som anser att vi ska ha fri invandring.

  Generationen som alltid haft eget rum, haft all skolgång gratis, kunnat gå med mamma till doktorn när de haft ont någonstans, haft varmt vatten och el när de önskat, haft fina vägar att köra på när de fått låna föräldrarnas bil, de förstår inte att detta kostar.

  Det är ju GRATIS.

  Klart vi kan erbjuda världens miljarder fattiga samma standard! Kom bara hit, vi har ju råd!!

  Uppvaknandet är jobbigt, speciellt för MP vars hela "verklighetsbild" byggs på en dröm. Jag är inte enbart ledsen över uppvaknandet.

  Kanske även lite skadeglad...  SvaraRadera
 7. Det alltid bra att verkligheten kommer på besök, även till politikerkåren, men frågan är vad som händer därefter? Det har ju hänt både en och två gånger att något värre växer fram. 2016 blir intressant.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.