2015-12-09

Centerpartiet – en kraft för socialism

Det är systemen som är problemet, inte volymerna. Detta var ett av huvudbudskapen i det jultal Annie Lööf igår höll mot en fond designad för att framkalla akut sjösjuka.

I sak har Annie Lööf och övriga centerpartister helt rätt i detta. Med ett annat system hade det svenska asylmottagandet inte utgjort en alls lika stor kostnad för de svenska skattebetalarna som det gör idag. Därtill skulle ett sådant system (även om Lööf omsorgsfullt undvek att nämna detta) minska pull-faktorerna så mycket, att detta i sig skulle resultera i att antalet asylsökande minskade drastiskt.

Problemet med Centerpartiets resonemang är att stödet för ett sådan systemförändring saknas, såväl bland svenska väljare som hos övriga partier. Jag skulle personligen gärna se att de systemförändringar Centerpartiet förespråkar blir verklighet, men ingenting tyder på att sådana reformer står för dörren.

Centerpartiet agerar emellertid som om dessa systemförändringar redan var ett faktum. Det är med hänvisning till dessa systemförändringar som Centerpartiet kategoriskt motsätter sig alla skärpningar av asylpolitiken. Därmed bidrar partiet ironiskt nog till att göra Sverige mer socialistiskt.

I nuläget gör Centerpartiets inställning det svårare för regeringen att få igenom en omläggning av asylpolitiken. I värsta fall kommer Centerpartiets agerande därmed bidra till att skatterna höjs och att den samhällsservice dessa skatter är tänkta att betala försämras.

Vad värre är, vid en eventuellt borgerlig valseger 2018 kommer Centerpartiets dogmatiska hållning att göra en konstruktiv regeringspolitik omöjlig. Partiet kommer tvingas kompromissa bort sina krav på systemförändringar, samtidigt som det med allra största sannolikhet utan minsta kompromissvilja lär kräva en återgång till den kravlösa migrationspolitiken.

Därmed skulle en sådan regering antingen falla närmast direkt, eller upprepa alla såväl Fredrik Reinfeldts som Stefan Löfvens misstag. Skattesänkningarna och liberaliseringarna skulle utebli, och när budgetunderskottet började skena skulle man tvärtemot vad man lovat i valrörelsen i stället tvingas höja skatterna. Omfattningen av den socialistiska omfördelningspolitiken skulle bli större än någonsin tidigare, samtidigt som kvaliteten på de statliga välfärdstjänsterna skulle sjunka.

Centerpartiet påstås ofta vara nyliberalt. Detta är måhända sant på pappret, men i praktiken är partiet idag en stark kraft för socialism i Sverige. Att det har blivit så beror på att man inom partiet inte förstår vikten av att göra saker i rätt ordning. Om man önskar att kraftigt liberalisera både den ekonomiska politiken och migrationspolitiken, måste nämligen den ekonomiska politiken liberaliseras först.

Centerpartiet väljer emellertid att göra precis tvärtom. Resultatet av detta blir inte mer liberalism, utan mindre. Resultatet av detta blir en socialism som inte ens socialister (och definitivt inte liberaler) kommer att vara nöjda med.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, DN7, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SVT1

4 kommentarer:

 1. Det är väldigt märkligt och svensk på något sätt att vi inte har ett enda parti som verkligen vill sänka skatter och ge medborgarna mer frihet att bestämma själva. Har det funnits något sådant alternativ sedan M på 90-talet?

  SvaraRadera
 2. Helt korrekt.
  Jag har i åratal pratat om hur liberaler i sin iver att liberalisera Sverige inte förstått att det måste ske i rätt ordning. Först arbetsmarknad, bostadsmarknad, skatter, regleringar, osv. Sedan invandring. Faktiskt kanske sist, invandringen (därmed inte sagt att man inte ska arbeta för fri rörlighet av arbetskraft och tjänster, men det är, faktiskt, en annan fråga). Att det ska vara så svårt. Istället har liberaler (å då pratar jag inte om Folkpartiet) gjort sig till nyttiga hantlangare för diverse vänsterförslag (Annie å Rättviseförmedlingen...) och direkt stöttat skapandet av en ekonomisk och social kris. Dessutom har man gett legitimitet till kvävandet av immigrationsdebatten, utan att avkräva några svar på hur socialisterna ska lösa integrationen. Frikyrkostämmning hela vecka lång.

  Men visst, man kan skapa samhällsomdaningar genom kollaps. Men vem vill egentligen var med om det? Och hur är man säker på att det blir en liberal omdaning? Kan det inte lika gärna bli Syriza? Att i övrigt intelligenta och tänkande människor inte begriper det, är för mig en gåta.

  Som Storm P sa: "Det er svært at spå. Især om fremtiden."

  SvaraRadera
 3. Hej.

  Tror du gör en ganska så på pricken analys av Lööf:s tal och Centerns roll som Eris-äpple i den svenska borgerligheten. Tyvärr tror jag att såväl Centerns som eventuella borgerliga förändringar av de sociala bidragssystemen är överspelade. Utan gränskontroll på riktigt (murar, taggtråd, beväpnade vakter, logistik för omedelbar deportation ut utanför gränsen och liknande) så är hela diskussionen om allmän välfärd överspelad av omständigheter bortom Sveriges kontroll. Även en blygsam prognos visar på ett styck Linköping per år, detta oaktat de konstant ökande kostnaderna på grund av den massinvandring som öppnades för redan under åttiotalet.

  Sverige som stat står inför tre huvudalternativ: auktoritär nationalism med deportationer och återupprättande av nationell suveränitet (det minst sannolika); avskaffande av gemensamma obegränsade bidragssystem, med privata avdragsgilla alternativ samt offentlig välgörenhet (soppkök, kåkstäder, baracker) (det mer sannolika); samt att EU:s Judaspeng till turken upprättar en gränskontroll av sådant snitt som liberaler av alla färger inom EU håller sig för fina för att överväga, med minskat söktryck och vidmakthållande av illusionen av 'Den svenska modellen', (det troliga alternativet).

  Fast man kan ju överväga fler och andra möjligheter.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 4. Kristian, kolla liberalapartiet.se. De vill sänka skatterna och "ge" medborgarna mer frihet, kan man lugnt säga.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.