2015-12-01

Om studielån och särlagstiftning

Kvinnor som studerar IT-utbildningar skall få sina studielån avskrivna, föreslår den av regeringen tillsatta Digitaliseringskommissionen. På så sätt, hoppas man, kommer antalet kvinnliga studenter på nämnda utbildningar att öka.

Detta förslag är fullständigt groteskt av flera skäl. För det första är vad man föreslår ett gigantiskt avsteg från principen om likhet inför lagen. Vad man föreslår är att vissa människor skall gynnas med flera hundra tusen kronor mer än andra, och att det skall vara den enskildes kön som avgör i vilken kategori man hamnar.

Vad Digitaliseringskommissionen föreslår är bara det senaste exemplet på hur lika rättigheter allt oftare förväxlas med lika utfall. Lika rättigheter (och skyldigheter) är en självklarhet i varje civiliserat samhälle. Utfallet, däremot, är medelvärdet av många enskilda individers fria vilja.

Om detta utfall inte blir vad Digitaliseringskommissionen (eller Folkpartiet) hade förväntat sig är det inte de enskilda individerna det är fel på. Digitaliseringskommissionen (och Folkpartiet) förmår emellertid inte ta in detta, utan är tvärtom så övertygade om att individerna inte vet sitt eget bästa att de svarar med att förespråka olikhet inför lagen. Detta är en ytterst otäck utveckling.

För det andra bottnar Digitaliseringskommissionens förslag i en moderiktig föreställning om att könsroller endast är sociala konstruktioner. Enligt denna teori är män och kvinnor (sånär som på vissa kroppsliga skillnader) identiska, men tvingas redan som småbarn av en patriarkal omgivning att leva upp till könsbaserade normer. Detta är inte bara en teori som går stick i stäv med så gott som alla människors personliga erfarenheter, den saknar därtill vetenskapligt stöd.

Ironiskt nog har denna vetenskapsfientliga strömning på senare tid fått namnet "genusvetenskap". Problemet med detta är att "genusvetenskapen", sitt namn till trots, inte är någon vetenskap över huvud taget. Den är en sektliknande och postmodern vänsterideologi som, på rent politiska grunder, släppts in på universiteten.

Mycket riktigt är det som regel också just på (de kvinnodominerade) "genusvetenskapliga" institutionerna man påträffar företrädarna för teorier som den om att intresset för programmering inte skiljer sig åt mellan könen. Ironiskt nog utmärker sig dessa företrädare påfallande ofta för det monumentala ointresse de hyser för just logik, matematik och programmering.

Läs även:
Motpol
DN1, SvD1, NT1, DI1, SR1

11 kommentarer:

 1. Enligt F! har alla rätt att själva definiera sitt kön och etnicitet, jag funderar därför på att definiera mig som svart kvinna för att kvala in i två underordnade grupper ;)

  SvaraRadera
 2. Det finns mycket som är fel här vad gäller rättvisa men låt oss också betrakta följande: Målet är inte ens att kvinnorna ska gå ut utbildningen utan det är att göra det enklare för dem att plugga ett par år och sedan hoppa av.

  De kvinnor jag pluggade tillsammans med visste redan att detta var vad de vill plugga och hoppade inte av utbildningen i större grad än männen. Att satsa på att ett stort antal halvintresserade kvinnor ska plugga i förhoppning om att åtminstone en del slutför utbildningen är verkligen ett oansvarigt försök att kasta pengar på ett inbillat problem.

  SvaraRadera
 3. Om detta vansinniga förslag går igenom, hur gör man då om manliga studenter började hävda att de är kvinnor? Om kön nu är konstruerade så borde varken snopp eller y- kromosomer spela nån roll om man Känner sig som en kvinna, eller varför inte ett tredje kön. Eller är det så att om du är vit, så kan du aldrig hävda att du är något annat än vit man (vem skulle de då kunna skälla allt på?)
  Vojne Vojene,. Jag lovar härmed högtidligt att aldrig mer rösta på folkpartiet.
  Pellafant

  SvaraRadera
 4. Prima! Det är väl bara att kryssa att man identifierar sig som kvinna. En utredning av frågan i ärendet vore högst kränkande och får inte göras. Sedan kan efterskänkta skulder överföras på studenter med examina som slutar på "-vetare". Mest samhällsnyttiga reformen på år och dag.

  SvaraRadera
 5. Med samma logik borde man efterskänka studielånet för män som studerar till barnmorska, sjuksköterska, sjukgymnast, agronom, apotekare, jurist, arkitekt, bibliotekarie, grundskollärare, med flera yrken. Det blir dyrt! 2/3 av de högskolestuderande är kvinnor - det är männen och inte kvinnorna som skulle behöva mest incitament för att studera.

  SvaraRadera
 6. Hej.

  Jag arbetar inom kvinnodominerad sektor (mängden kvinnor relativt mängden män inom skolan är löjligt snedfördelad) och om detta blir verklighet planerar jag på att yrka på att mitt studielån skall avskrivas med hänvisning till förslaget du nämner ovan. Faller det kan det bli aktuellt med en anmälan om könsdiskriminering. Även om man hävdar att förslaget bara gäller de som söker utbildningar med sned könsfördelning (strunt i varför) kan man komma åt det genom att söka en kvinnodominerad utbildning som exempelvis förskolelärare.

  Jag har sett argumentet framföras att män är privilegierade och kvoteras via patriarkala strukturer in i högstatus och höglöneyrken, vilket skall vara det som ger sned fördelning (om man accepterar det normativa ordet sned). Jag har dock aldrig av dessa personer fått svar på var jag som lågavlönad (jag kvalificerar troligen som 'working poor', akademiker eller ej) anmäler mig och redovisar könslig och etnisk tillhörighet, så att jag kan erhålla ett sånt kvot-jobb.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  SvaraRadera
 7. Helt groteskt förslag.
  Kvinnor dominerar de högre utbildningarna utom just it-utbildningarna.
  Det finns konstigt nog ingen som föreslår att män skall få sina studielån efterskänkta på alla de linjer som domineras av kvinnor.
  Uppenbarligen är det inget problem för regeringen att män inte går vidare till högre studier.
  Hoppas att någon anmäler regeringen för könsdiskriminering om dom går vidare med förslaget...
  Pelle2

  SvaraRadera
 8. Hur blir det om man känner sig som en häst? Ja, inte en hingst då, men ett sto..? //tompas11

  SvaraRadera
 9. Saco har uppmärksammat detta diskriminerande förslag och skrev ett debattinlägg om det i SVD. Skönt att sådan här idiotier inte får stå oemotsagda.

  http://www.svd.se/ogenomtankt-forslag-att-gynna-kvinnor/om/debatt
  Pelle2

  SvaraRadera
 10. Skickade nedanstående kommentar, som i skrivande stund inväntar granskning, till
  https://digitaliseringskommissionen.se/om-oss/ :


  Digitaliseringskommissionen försöker kringgå förbudet om kvotering till utbildningar inom högskolan, med sitt förslag om avskrivningar av studieskulder för kvinnor till IT-utbildningar. Förbudet mot kvotering infördes för att kvinnor drabbades, när det visade sig att män skulle kunna kvoteras in på veterinärsutbildningen:

  http://www.svd.se/slut-pa-konskvotering-vid-hogskolor

  Det är uppenbart att feminism idag inte handlar om jämställda villkor för individer av olika kön, utan om att gynna kvinnor i alla lägen. Kanske har man lyssnat för mycket på sminkreklamens "Because your worth it!"*, en del av den kvinnliga berättigandekulturen?

  Vad gäller männen i kommissionen rekommenderar jag följande läsning:

  http://www.avoiceformen.com/men/the-plague-of-modern-masculinity/

  Ingen av er kommer förstås att läsa detta långa, men viktiga dokument, men detta stycke vill jag inte ni går miste om:

  "Nonetheless, what happened here on the whole was that women, their raw biological power masquerading as feminism, have taken the dominant alpha status in our culture, and the result is quickly becoming an age of oppression and injustice more insidious and intractable than any other. It is in the biological, survival oriented nature of women to enhance their lives through the utilization of male labor and male expendability, without compunction or moral constraint, and that is exactly where our culture has ended up on an Orwellian scale."

  Digitaliseringskommissionens förslag för en ökad "jämställdhet" är uppenbarligen en kombination av "female entitlement" och "male expendability", som har förts upp till "Orwellian scale".

  * "L'Oreal's slogan 'because you're worth it' has come to epitomise banal narcissism of early 21st century feminism; easy indulgence and effortless self-love all available at a flick of the Swedish government."

  (Fritt efter: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/g/geoffmulga559316.html#G9Dieqoths33et2t.99 )

  SvaraRadera
 11. Centrum för rättvisa (inte Rättviseförmedlingen...) jobbar med diskriminering av såväl kvinnor som män i utbildning, arbetsliv etc. Här är de fall de hittills jobbat med:

  http://centrumforrattvisa.se/nyheter/13-ar-och-88-fall-av-diskriminering/

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.