2016-02-26

Hur staten beskattar inflation

Enligt statens officiella inflationssiffror förlorade kronan mellan januari 1980 och januari 2016 närmare 70 procent av sitt värde. Till följd av detta bör ett hus som i januari 1980 köptes för 400 000 kr (en relativt normal summa vid denna tid) borde vara värt över 1 314 000 kr idag.

I själva verket kostar naturligtvis en typisk villa idag mycket mer. Detta beror bland annat på att huspriserna tenderar att öka i takt med den disponibla inkomsten, eller annorlunda uttryckt, att de så kallade reallöneökningarna inte är riktigt så reella som namnet antyder.

Att den socialdemokratiska bostadspolitiken har resulterat i bostadsbrist, vilket i sin tur har orsakat en bostadsbubbla, är naturligtvis också en starkt bidragande orsak. Värt att notera är också att bostadspriser inte räknas med i statens inflationsmått, vilket leder till att den officiella inflationen blir mindre än vad som annars hade varit fallet.

Även om vi helt bortser från dessa invändningar innebär dock en inflationsrelaterad prisuppgång från 400 000 kr till 1 314 000 kr någonting väldigt intressant. Den totala värdeökningen på 914 000 kr kommer nämligen vid en försäljning att beskattas med 22 procent. Detta innebär att säljaren kommer att behöva betala över 200 000 kr i skatt.

Skatten i fråga benämns som "kapitalvinstskatt" eller "reavinstskatt", men har i själva verket ingenting med vinst att göra. Den skatt på 200 000 kr som säljaren i exemplet ovan anses vara skyldig staten är i själva verket en inflationsskatt. Hade inflationen varit noll hade denna del av prisökningen inte beskattats med en enda krona.

Eftersom det har gått inflation även i den del av prisuppgången som är kopplad till ökningen av de disponibla inkomsternas, är inflationsskatten i själva verket dock betydligt större än så. Vad mer är, den del av prisuppgången som är orsakad av bostadsbristen beskattas också. Således utgår inte bara inflationsskatt (det vill säga skatt på usel valutapolitik) vid försäljning av bostäder. Därtill utgår också en skatt på usel bostadspolitik.
SvD1, SvD2

4 kommentarer:

 1. Just så. Riskbankens räntesänkningar eldar på bopriserna, vilket i sin tur ger staten ökade skatteintäkter vid försäljningar av bostäder. Systemet är djävulskt.

  SvaraRadera
 2. Finns det något vi inte betalar skatt på?

  SvaraRadera
 3. Dödsskatt är trots allt avskaffat numera.

  SvaraRadera
 4. De stora prisstegringarna är oönskade av i princip alla, men det kan finnas en viss rationalitet hos den enskilda bostadsägaren när han väntar på en prisuppgång. I de fall kontantinsatsen på en lägenhet är begränsande kan en prisstegring möjliggöra större köp.

  Exempel: Om Kalle har 300 kSEK, kan han med denna kontantinsats köpa en lägenhet för 1 miljon. Vid en prisuppgång på 30% och en försäljning har Kalle plötsligt 600 kSEK som räcker som grundplåt till en lägenhet för 2 miljoner. Innan prisstegringen kostade denna lägenhet 1,4 miljoner, men låg p.g.a. kravet på kontantinsats utanför Kalles ekonomiska ramar.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.