2016-02-06

Integrationsdebatt på falska premisser

Låglönejobb nämns allt oftare som ett sätt att göra något åt det faktum att Sveriges integrationsresultat utmärker sig som i-ländernas sämsta. Denna debatt kommer inte att tystna, alldeles oavsett hur upprörda svenska socialister blir av det faktum att den över huvud taget förs. Tvärtom, efter de senaste årens vårdslösa migrationspolitik har låglönejobb blivit både nödvändiga och oundvikliga i Sverige.

Att släppa låglönejobben fria är dock inte ett tillräckligt villkor för att få bukt på integrationen. Centerpartiet sätter till exempel stort hopp till att några urvattnade reformer på området skall göra det möjligt att permanentera ett asylmottagande på höstens nivå. I själva verket är de halvhjärtade centerpartistiska förslagen bara utökningar av reformer som redan genomförts, och som visat sig fungera mycket dåligt.

Problemet med debatten om integrationspolitiken är att den vilar på felaktiga premisser. När integration diskuteras genomsyras denna diskussion av de underförstådda antagandena att Sverige är ungefär som vilket land som helst (bara lite mer civiliserat) och att de kulturella skillnaderna mellan infödda och invandrade är försumbara.

Sverige är emellertid inte ungefär som andra länder. Tvärtom är såväl den svenska modellen som den svenska kulturen extrema, även i jämförelse med andra europeiska länder. Vad mer är, skillnaden mellan den svenska kulturen och kulturerna i de länder från vilka folk nu utvandrar till Sverige från är dramatisk.

Detta är högst väsentligt i sammanhanget. De svenska institutionerna är anpassade för en lutheransk, homogen och strävsam befolkning. De svenska bidragssystemen är anpassade för en kultur i vilken det anses skamligt att nyttja sig av dem. Den svenska arbetsmarknadspolitiken är anpassad för en befolkning som är strävsam och som minst yrkesutbildad.

Den svenska bostadspolitiken är anpassad för en befolkning i vilka familjer sällan skaffar fler än tre barn. Det svenska rättsväsendet är anpassat för en kultur i vilken fällande domar, ungdomsvård och även kortvarigt frihetsberövande anses vara så stigmatiserande att straffen kan vara låga och fängelserna bekväma.

Den svenska modellen vilar på att dessa förutsättningar är uppfyllda, men så är inte längre fallet. Dels har den svenska modellen som sådan gradvis undergrävt de attityder som den själv varit beroende av, men framför allt eftersom den unika kultur som varit en förutsättning för den svenska modellen inte delas av de människor som nu invandrar till Sverige i en takt som i varje internationell jämförelse framstår som ännu mer extrem än den svenska skattepolitiken.

Här återfinns en klassisk målkonflikt. Sverige hade kunnat bevara den svenska modellen och Sverige hade kunnat föra samma migrationspolitik som nu, men ändå nå mycket bättre integrationsresultat. Detta hade emellertid krävt ett val mellan antingen det ena eller det andra. I stället har de svenska politikerna försökt att äta kakan och ha den kvar, och misslyckats spektakulärt med detta. De katastrofala integrationsresultaten har, inte särskilt överraskande, blivit resultatet.

Idag har Sverige inte längre något val, den svenska modellen är dödsdömd. Låglönejobb, sänkta skatter, skärpta straff, sänkta bidrag, en bantad offentlig sektor och marknadshyror är nu helt nödvändigt. Inga ideologiska skygglappar i världen kommer att förändra detta, och så länge vi inte tar in detta faktum kommer integrationsproblemen bara bli värre.

Läs även:
Motpol
DN1, DN2, DN3, SvD1, SvD2, GP1, GP2, Exp1, Ab1, SVT1, SVT2

26 kommentarer:

 1. Låglönejobben hade kanske funkat för fem år sedan och tidigare. Nu är det för sent. Det är för många och övriga problem har ackumulerats för mycket samtidigt.

  Pausen som behöver tas är ett totalstopp (möjligen några tusen kvotflyktingar MED familjer) i några år, utan anhöriginvandring till dem som hittills kommit. Prova låglönejobben i några år och red upp övrig röra. Sedan ska detta utvärderas och bestämma vilka nivåer vi kan hålla oss på.

  SvaraRadera
 2. Integrationen mellan låglönearbetande migranter och väletablerade svenskar,blir väl som mellan Egyptiska sophämtare och väletablerade tjänstemän i Egyptiska statsapparaten,det vill säga ingen integration.Tänk om politikerna istället värvat arbetskraft från länder med liknande ekonomiskt och kulturellt samhällssystem.

  SvaraRadera
 3. Håller helt med! Och det var väl detta som var Reinfeldts plan?

  Vissa libertarianer är misstänksamma mot den här politiken, eftersom de ny medborgarna INTE kommer att rösta för en sådan politik, utan att resultatet blir den sämsta av alla världar: hög skatt och dålig samhällsservice.

  SvaraRadera
 4. Lotta Trouble: Nej, det var knappast detta som var Reinfeldts plan. För det första är han inte så slug, för det andra kommer övergången bli så stökig att alla förlorar rejält på det hela.

  Anonym 21:17. Låglönejobben behövs, även om politikerna så skulle stoppa invandringen helt och hållet idag. För fem år sedan hade vi däremot klarat oss förhållandevis bra utan dem.

  SvaraRadera
 5. Håller med Fnord, detta var nog inte Reinfeldts plan eftersom även medelklassen kommer att drabbas hårt framöver och få allt mindre för en ökad skattebelastning.

  Låglönejobb kommer inte att lösa integrationen, dvs minska brottslighet, förbättra skolresultaten, ökad skatteintäkterna/capita osv, men de kommer att införas efter nästa finanskris eftersom det inte finns något alternativ. Integration är mer än att få människor i arbete, segregationen kommer snarare att öka med låglönejobben. Hur ska man kunna leva på 8000-10 000 kr i månaden? Hur tror ni de unga männen i machokulturerna tänker när de erbjuds låglönejobb som ligger under deras värdighet?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Problemet är bara att vi kan glömma 8-10 kkr utan det handlar snarare om 2-3 kkr för att få någon väsentlig andel i arbete. Kombinerat med en rejäl begränsning av access till välfärd och inga bidrag. De kommer därmed leva i nivå med sin produktivitet. Det är naivt att tro att produktiviteten ökar bara därför man byter land.

   Radera
 6. Håller helt med i denna analys av Sverige och den svenska kulturen. Det kan framöver bara gå i en riktning för landet och den riktningen inger inget hopp, tyvärr. //tompas11

  SvaraRadera
 7. Somebody is wrong on the internet: Sen segregation du talar om finns redan och beror på att de redan lever på de belopp du talar om. Skillnaden är att nu betalas detta ut av det offentliga utan motprestation (med allt vad detta innebär av passivisering). Om de i stället får ett jobb kommer inkomsten för det första troligen bli lite högre, för det andra kommer de få rutiner och kontakt med det riktiga samhället.

  Det innebär inte att allt kommer bli frid och fröjd. Det lär dock med stor sannolikhet innebära en förbättring mot idag.

  SvaraRadera
 8. Fnord. På sikt lär det bli en förbättring under förutsättning att man kraftigt och långvarigt minskar antalet lågutbildade som söker sig hit. Om inte så kommer den minskande skattebasen framöver urholkas och leda till urholkad eller kollapsad välfärd som ersätts av privata försäkringslösningar.

  Bomarknaden måste också förändras så att det som byggs matchar vad de i låglönejobb kan betala i våra storstadsområden. I nuläget är det som byggs så dyrt att knappt medelklassen har råd att hyra dessa. Inte ens i Stockholm är kön till nybyggt särskilt lång.

  SvaraRadera
 9. En mycket bra beskrivning, kan inte annat än hålla med till 100%.
  En berättelse som vi aldrig får läsa i regimsanktionerade media.

  SvaraRadera
 10. Vilka låglönejobb? Låg lön = okvalificerat inträdesjobb. Vårt samhälle är så specialiserat och mekaniserat att vi knappt har sådana jobb till våra ungdomar. Vi har inte folk som handsopar gator längre. Man måste ha körkort till sopmaskinen, i vissa fall c-kort. Utan gymnasieutbildning eller KY är man nästan körd på arbetsmarknaden. En tredjedel saknar gymnasieutbildning. Det fungerar i länder med mycket enahanda enkla jobb. Dem har vi rationaliserat bort. Såg ett klipp hur de gör marockanskt mosaik. En lång process med enahanda handarbete. Även om vi skulle tillverka dem i Sverige med "låglönebetalning" skulle de bli omöjligt dyra. Vi har maskiner som gör sådant. För 20 år sedan hade vi låglönejobb i industrin. Sätta kabelskor på sladdar till en diskmaskin. De är borta. I Kina, Kazakstan, Vietnam etc. Idag ska man ha naturvetenskaplig högskoleexamen för att bli maskinoperatör på pappersbruk. Den offentliga sektorn kan kanske skapa en massa okvalificerade praktikplatser, så att man får sina första meriter och en fot in på arbetsmarknaden, men den privata sektorn har inte de jobben. Vi behöver en massiv vuxenutbildningsinsats av sällan skådad slag och ett valideringssystem, så att de kan söka de jobb som finns. Inte de som fanns.

  SvaraRadera
 11. Det är klart att låglönejobb inte kommer att lösa de extrema problemen med i princip obefintlig integration. Det finns som jag ser det två stora orsaker:
  1. Det finns ingen efterfrågan på låglönejobb. Vem i hela friden vill betala någon för att putsa ens skor eller liknande? Det är ju jobbigare att boka tid för att få hjälp med detta än att göra det själv.
  2. Den som kommer till Sverige och får allt gratis, mat, bostad, retroaktiv föräldrapenning, inträde till badhus och kollektivtrafikkort, kommer naturligtvis inte att några år senare vara speciellt intresserad av att börja jobba med något tungt och okvalificerat och kanske, då på egen bekostnad, pendla långt för ett sådant jobb.
  Nej, den tiden när det möjligen hade gått att integrera ett hanterbart stort antal nya invånare är obönhörligen förbi.

  SvaraRadera
 12. Vilka låglönejobb? Skoputs? Passa upp?
  Vi kan inte leva av genom att byta pengar och tjänster. Så många rika bor inte i Sverige att lågutbildade skulle få arbete genom service. Vi behöver producera något som går att sälja utomlands. Fast det är ju ute det också.
  Om skatten höjs mer kommer Sverige bli utvandrarland. De som har efterfrågade utbildningar håller redan på att packa.
  Oavsett åtgärd tror jag - pessimist som jag är av erfarenhet - sent ute.

  SvaraRadera
 13. Mycket bra sammanfattning!

  Eftersom jag inte kan tillägga något intressant använder jag ett gammalt trick och går ett steg längre:
  Är den svenska modellen egentligen redan död? Traskar den odöd vidare på lån (privata och offentliga) och nostalgi.

  (Min stavningskontroll klara inte "odöd". Skräp!)

  SvaraRadera
 14. @Anonym 11:17:
  Jag är rätt tydlig i mitt inlägg med att även kraftiga bidragssänkningar och så vidare är en nödvändighet.

  SvaraRadera
 15. Av kommentarerna att döma tycks många ha slutat att läsa efter första stycket. :D

  SvaraRadera
 16. Nog längtar jag efter att sänka bidrag ;), men det absolut bästa i texten är de två stycken där du sammanfattar de underförstådda förutsättningarna för den svenska modellen. Dessa borde diskuteras i riksdagen och vid fikabordet.
  Finns det någon kvar som tror på "fri invandring med bibehållen välfärd" efter det får vi nog operera.

  SvaraRadera
 17. View vet att låglönejobb inte fungerar. Den som anställer en långtidsarbetslös kan få upp till 80% av lönekostnaden betald. Detta har resulterat i ca 10000 arbeten. Glöm låglönejobb som en väg ut ur denna härva.

  Fnordspotter, det är dags att tar till dig denna information...

  SvaraRadera
 18. Jan Jansson: Som sagt, det verkar som att många slutat läsa efter första stycket.

  För det första: De "jobb" du tar upp är inte låglönejobb, utan subventionerade jobb. De är fullständigt värdelösa eftersom detta bara leder till att någon "anställs" subventionstiden ut, och sedan ersätts av någon annan. Reglerna måste vara lika för alla, annars skapar man bara massa dåliga incitament.

  För det andra: Som jag tydligt skriver i inlägget är låglönejobb inte tillräckligt. Man måste även sänka bidragen, så att man skapar incitament att faktiskt ta de jobb som erbjuds.

  För det tredje är det nationalekonomisk baskunskap att en flexiblare och mindre reglerad arbetsmarknad leder till fler jobb. Det hela är välkänt, välutrett och väldokumenterat. Man kan ogilla låglönejobb och avregleringar av arbetsmarknaden på ideologiska grunder, men faktum kvarstår, de leder till fler jobb. Att sossar förnekar detta säger mest något om hur verklighetsfrånvänd svensk socialdemokrati har blivit.

  För det fjärde: Jag har inte påstått att detta är ett magiskt recept för att få alla i arbete. Det kommer dock leda till att betydligt fler kommer i arbete än idag. Dessutom kommer det kraftigt reducera de pullfaktorer som gör att nya arbetslösa ständigt tillkommer. Detta är i sammanhanget minst lika viktigt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Beklagar, jag har for förstått dig, men du har ej förstått mig. Tino förklarar fenomenet med negativ produktivitet på ett mycket förtjänstfullt sätt. Observera att detta inte påverkas av bidragsnivåerna. Googla, läs på och återkom.

   Förutom i frågor kring denna idiologiska blindfläck skriver du insiktsfullt och kärnfullt.

   Radera
 19. Hej igen Fnordspotter! Nu sitter jag vid ett riktigt tangentbord, och kan hjälpa dig på traven.

  Anledningen till att en del har en s.k. "negativ" produktivitet, är att kostnaden för arbetaren inkluderar fler poster än hans lön. Kollegorna måste träna upp honom, chefen måste styra honom och övriga gruppdeltagare måste eventuellt rätta de han gör fel. Tillräckligt låg produktivitet, och det lönar sig inte att anställa honom även om man får hans lön helt "gratis" [2].

  Detta fenomen slår till i Sverige, och då senast med det faktum att även 80% subvention av lönekostnaden för en långtidsarbetslös endast resulterade i ca 10 000 arbeten, när det finns potentiellt hundratusentals att "ta" ifrån. Notera att med 80% av lönekostnaden betald, kan man betala motsvarande 5 kSEK och den långtidsarbetslöse får då en mycket god lön (25 kSEK). 25 kSEK bruttolön överstiger vida både a-kassa (18 kSEK) och bidrag. Detta är en indikation på att sänkta bidrag och sänkta löner inte skulle öka antal personer i Sverige nämnvärt.

  Men, om vi stöper om hela Sverige, så att vi har riktigt fattiga människor då, lyckas vi då med sänkta bidrag öka sysselsättningen? Sanningen är att även USA drabbas av detta fenomen. Dock i mindre utsträckning än Sverige, eftersom vår arbetsmarknad är mer specialiserad.

  Men kan man verkligen jämföra utrikes födda med långtidsarbetslösa? Kort svar: ja. Enligt PIAAC-testet (Sverige) ligger genomsnittet i både läsförståelse och matematisk förståelse för utrikes födda jämsides med den lägre tionde percentilen för inrikes födda [1]. Detta trots att gruppen utrikes födda också innehåller många från det forna Jugoslavien som i jämförelse med Somalia, Afganistan och Syrien är välutbildade. Vi kan alltså vänta oss ett mycket sämre resultat för de sentida invandrarna.

  Lägg ihop dålig matematisk förmåga (en indikator på allmän bildningsnivå) och dåliga språkkunskaper, så får du ett formidabelt handikapp på arbetsmarknaden. Dessa grupper är därmed ekvivalenta med våra "egna" svagaste grupper, och kommer ej att efterfrågas på den svenska arbetsmarknaden, hur mycket du än sänker lönerna. Om du läser PIAAC-rapporten noggrant, ser du också att västländer med låga PIAAC-resultat har en ganska bra "integration" (exempelvis Italien), då skillnaden mellan infödd och invandrad är mindre.

  För Sverige betyder detta att det är "kört" för invandrarna, hur mycket du än sänker trygghetssystemen och lönerna. Observera att det kan finnas andra anledningar till att vilja sänka skatter och bidrag, men att invandrarnas sysselsättning inte är ett av dem.

  Jan Jansson

  (1) http://www.scb.se/statistik/_publikationer/UF0546_2013A01_BR_00_A40BR1302.pdf

  (2) http://www.realtid.se/ArticlePages/201408/26/20140826110614_Realtid647/20140826110614_Realtid647.dbp.asp

  SvaraRadera
 20. Var mitt svar för långt för att publiceras? Jag skrev ett i eftermiddags som ännu inte har publicerats.

  SvaraRadera
 21. Jan Jansson:
  Och?

  En del har negativ produktivitet, ja. Det innebär inte att alla har det. Även om så 95 procent av de arbetslösa skulle lida av negativ produktivitet så vore det fortfarande en enorm vinst för samhället om man fick merparten av de övriga fem procenten i arbete.

  I själva verket lär andelen med negativ produktivitet naturligtvis vara betydligt mindre än så. Det finns med andra ord möjligheter till stora besparingar här. En svensk tidning (orkar inte googla upp källan) rapporterade för en tid sedan att 50 % av somalier i USA jobbade. Det är en väldigt låg siffra, men den ligger extremt mycket högre än motsvarande siffra i Sverige. Det innebär att socialbidragsutbetalningarna skulle kunna sänkas drastiskt.

  Du påpekar att vår arbetsmarknad är specialiserad. Detta är den för att sossarna har slagit ut låglönejobben. Skulle arbetsmarknaden avregleras (och bidragen sänkas) skulle detta förändras. Det är inte en bieffekt av friare lönesättning, utan hela vitsen med den.

  Däremot skulle naturligtvis arbetslösheten bland utlandsfödda vara ett stort problem även om låglönejobben blir verklighet (eller rättare sagt, när de blivit verklighet). Den kommer dock vara ett mindre än vad som annars vore fallet.

  Sist men inte minst är arbetslösheten bland utrikes födda ett väldigt stort problem som vi har ett hantera även om vi skulle stoppa asylmottagandet helt redan i morgon. Det enda sättet att rädda den socialistiska lönepolitik är att utvisa hundratusentals människor med permanenta uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap. Detta faktum kvarstår, oavsett hur stora skygglappar LO och andra socialister tar på sig,

  SvaraRadera
 22. Det är helt avgörande vilken andel som har negativ produktivitet. Jag anser, exempelvis, att vid en 95-procentig nivå av negativ produktivitet hos invandrarna att det inte på något sätt är värt att avskaffa tryggheten. Tänk själv; vi får 5% av ca 200 000 nya jobb = 10 000 nya jobb, till kostnaden av att hela svenska folket - ca 10 miljoner - får radikalt sämre trygghet. D.v.s. ca tusen personer blir av med sin trygghet för att skapa ett jobb... Snacka om dålig bytesaffär!

  Men hur stor andel av de nyanlända har en negativ produktivitet? Faktum är att vi redan har en fingervisning om hur procent av de nyanlända som har en negativ produktivitet: 60% av de långtidsarbetslösa har utländsk härkomst, så av X antal hundra tusen invandrare kunde man skapa ca 10 000 jobb. Detta pekar på att en stor del av de nyanlända har just en negativ produktivitet. Vi vet exempelvis att ca 50% av de nya invandrarna har maximalt gymnasieutbildning (och ej en svensk sådan). Dessa tillhör med största sannolikhet denna kategori.

  Enligt ditt exempel för somalierna kan man uppnå en ökning från ca 30% (norska siffror för somalier) till 50% (USAs siffror för somalier) genom att gå HELA vägen till USAs samhällsmodel. Övningarna ovan visa att om vi "endast" sänker bidrag och löner - inte tar bort exempelvis gratis sjukvård - så får vi en ytterst modest effekt. Betänk också att en ökning av de arbetande med några procent - vid USA "light" - får mindre effekt än de procenten ger vid handen eftersom lågproduktiva har låg lön och betalar lite skatt..

  Ärligt talat så anser jag, och de flesta svenskar med mig, att rasera det svenska trygghetssystemet är den minst attraktiva lösningen. Ur ett numerärt nyttoperspektiv i Sverige, så kan man inte motivera en drastisk försämring för miljoner för att några få tiotusental skall få det bättre.

  Den allra bästa lösningen vore att totalstoppa invandringen, repatriera 60-80% av de som befinner sig i asylprocessen eftersom de faktiskt inte har flyktingskäl(inte minst de s.k. ensamkommande barnen) och vänta tills alla utrikes invandrare gått ur tiden. Deras barn har då förhoppningsvis fått det åtminstone något bättre, och vi kan börja det mödosamma arbetet mot att finna en gemensam nationell sammanhållning, identitet och hög levnadsstandard. Ett folkhem version 2.0....

  Jan Jansson

  SvaraRadera
 23. Du blandar äpplen och päron i ditt resonemang.

  Jag har inte föreslagit att vi skall släppa invandringen fri och hoppas att låglönejobb löser biffen. Du däremot argumenterar dock som att jag har påstått detta. Vad jag däremot har föreslagit är en lösning som precis all historisk erfarenhet visar kommer att sänka arbetslösheten.

  Låt mig vara väldigt tydlig här. Med "sänka arbetslösheten" menar jag inte:
  1) Trolla bort arbetslösheten.
  2) Eliminiera sysselsättningsgapet mellan infödda och invandrare.
  3) Släppa invandringen fri.

  Min lösning säger dock ingenting om huruvida vi i framtiden skall ha asylinvandring eller inte. Alldeles oavsett om vi fördubblar, halverar eller stoppar invandringen helt så kommer låglönejobb och sänkta bidrag leda till att arbetslösheten blir lägre än vad den hade varit utan låglönejobb och sänkta bidrag (men med samma nivå på invandringen).

  För att förtydliga: Låt oss säga att vi stoppar invandringen helt som du föreslår. Då kommer det fortfarande finnas väldigt många arbetslösa invandrare i Sverige. Med min lösning kommer många av dessa (genom en kombination av piska och morot) komma i arbete. Du, däremot, tycker att dessa människor skall fortsätta leva på fortsatt höga bidrag som arbetande svenskar tvingas betala med världens högsta skatter.

  Det står dig fritt att argumentera för denna socialistiska linje. Jag delar den dock inte. I mina ögon utgör tvärtom sådan politik institutionaliserad stöld.

  För övrigt:
  Att någon är långtidsarbetslös innebär inte att vederbörande har negativ produktivitet. Att någon är långtidsarbetslös kan däremot innebära att vederbörande är olönsam att anställa till svensk lägstalön.

  Låt oss säga att någons produktivitet är värd en arbetsgivare 10 000 kronor i månaden. Om personens lön (inklusive arbetsgivaravgift) då uppgår till 10 000 kr når arbetsgivaren break even. Om lönen understiger 10 000 kr går arbetsgivaren med vinst och om lönen överstiger 10 000 kr går arbetsgivaren med förlust.

  Någon kan med andra ord ha positiv produktivitet, men ändå vara olönsam att anställa pga löneläget är artificiellt högt. Sådana personer skulle bli lönsamma att anställa om lönerna var lägre, men är olönsamma att anställa idag. Detta har dock absolut inget med negativ produktivitet att göra.

  SvaraRadera