2016-06-22

Rationalism, social ingenjörskonst och skräckvälden

Enligt en variant av ett ofta upprepat påstående är kommunism att gång på gång upprepa samma misstag och förvänta sig ett annat resultat. Påståendet är mycket träffande, men vad de personer som återger det nästan alltid missar är att påståendet inte bara är sant om kommunismen.

Påståendet gäller i nästan lika hög grad marknadsingripanden, social ingenjörskonst och centralplanerade samhällsbyggen i största allmänhet. Gemensamt för dessa företeelser är att de till sin natur är synnerligen rationalistiska. Detta betyder inte att de är rationella, utan att de bottnar i föreställningen att politiker och teknokrater på rationell väg kan planera fram det perfekta samhället.

Problemet med detta är att metodiken förutsätter att människan är rationell, trots att människan i allra högsta grad är en irrationell varelse. De institutioner och idéer som visat sig fungera är de som fungerat trots denna irrationalitet. Vilka dessa institutioner och idéer har varit har i allmänhet varit väldigt svårt att förutsäga i förväg, men gemensamt för de institutioner och idéer som blivit långvariga är i regel att de stått sig väl i konkurrensen med andra.

Med tiden har dessa idéer också successivt "muterats". De mutationer som visat sig fungera bättre än originalen har då successivt tagit över, varför civilisationen i stort sett oavbrutet utvecklats till någonting bättre. Rationalismen tar emellertid ingen som helst hänsyn till detta. Rationalisterna sätter tvärtom så stor tilltro till sin egen tankeförmåga att de är övertygade om de själva kan resonera sig fram till en mycket bättre ordning.

Det i regel så missbrukade uttrycket "leka Gud" är, givet förutsättningarna, helt på sin plats i sammanhanget. Att med människans icke-existerande rationella natur som premiss tro att man själv kan resonera sig fram till någonting bättre än vad som på empirisk väg visat sig fungera är ett utslag av storhetsvansinne. Denna form av storhetsvansinne är sedan ungefär hundra år tillbaka dessvärre en dominerande politisk och filosofisk kraft världen över.

Den vansinniga penningpolitiken, den breda uppslutningen kring såväl en destruktiv bostadspolitik som en rutten narkotikapolitik och de idiotiska besluten att i keynesianskt anda möta en skuldkris med kraftigt ökad skuldsättning är bara några av de mer uppenbara exemplen på detta. Ett annat, som på många sätt är mer talande, är miljonprogrammet.

Miljonprogramsområdena byggdes inte för att vara dystopiska och människofientliga betongöknar, de byggdes för att erbjuda människor ett modernt, attraktivt och hemtrevligt boende. På samma sätt revs vid samma tid oräkneliga byggnader i stilar som klassicism, nationalromantik och art nouveau för att ge plats åt de fyrkantiga Domuslador av betong som skulle ta Sverige in i framtiden.

Om att detta var vansinne råder idag i det närmaste total enighet, men trots detta står rationalismen idag starkare än någonsin. Man har över huvud taget inte lärt sig av sina misstag, utan fortsätter försöken att på politisk väg och medelst tvång förverkliga de framsteg som erfarenheten visar endast uppstår spontant.

Rationalismens grundläggande fel är att den misstar människor för förutsägbara och känslolösa maskiner. Dess bevekelsegrunder är måhända idealistiska, men dess konsekvenser blir så gott som alltid väldigt negativa. När makthavare säger sig vilja "förändra världen" utgör dessa ord ljudet av annalkande katastrof. När opinionsbildare hävdar att "allt är politik" eller att "det personliga är politiskt" ansluter de sig till exakt samma föreställningar som föregått de flesta skräckvälden genom historien.
DN1, Exp1, GP1

4 kommentarer:

 1. Intressant inlägg och en korrekt analys skulle jag vilja säga. Men lider inte den frimarknadsideologi du själv är anhängare av av samma feltänkande? Dvs att människor är fullkomligt rationella och fria agenter på en marknad. Som du själv säger är människan irrationell och uppvisar gång på gång detta genom historien. Frimarknadsradikalismen gör - i mina ögon - lika felaktiga antaganden om människans och de mänskliga systemets rationalitet (i detta fallet den fria marknaden) som förespråkarna för social ingenjörskonst.

  SvaraRadera
  Svar
  1. @Anonym 23/6 12:48:
   Nej, "frimarknadsideologin" utgår definitivt inte från att människor är rationella, den utgår från att de gör val (ofta irationella sådana). Att detta t ex kommer leda till konkurser när företag inte förmår möta konsumenternas önskemål är någonting alla förespråkare av den fria marknaden är fullständigt på det klara med. Att de ändå förespråkar systemet beror på att det visat sig fungera väldigt väl.

   Rationell är däremot det sista marknaden är, det är bara att se på alla underliga produkter som finns på marknaden och som många av skäl som för mig framstår som totalt obegripliga vill konsumera. Poängen är att den låter tillgången på varor anpassa sig till (den av irrationella människor skapade) efterfrågan. Statliga ingripanden i denna marknad, däremot, är ett paradexempel på rationalism. Några exempel på följderna av sådana är de svenska bostadsköerna, eurokatastrofen och finanskrisen.

   Radera
 2. Frede, skillnaden är att ett fåtal politiker med "rationellt Gudskomplex" kan göra större skada än marknaden. För man får väl anta att båda grupper följer liknande normalfördelningskurva men att marknaden i stort inte ger efter för ett fåtal småpåvar som vet bäst på samma sätt som ideligen händer i politiken. Det är värre att ha en Corbyn eller Trump som styr ett land än att ha någon promille av den typen i ett samhälle eller i en fri marknad.

  SvaraRadera
 3. Anonym, jag tror att du lite grand missar poängen. Låt säga att verkligheten är så arrangerad att moderna stater ungefär speglar vad som verkligen fungerar; marknad och stat är kompletterande entiteter som i samverkan producerar "bäst" resultat. En libertariansk politiker skulle i sin gudalika gestalt montera ner hela staten och tvinga på människor ett underpresterande system i den rationalistiska tron att marknaden alltid spontant åstadkommer optimalt resultat och skulle således förtjäna prescis samma kritik som den fnordspotting riktar mot politiker med en övertro på vad staten kan åstadkomma.

  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.