2016-10-27

Hyresrätten behöver räddas från Hyresgästföreningen


Illustration av "I fablernas land" (Facebook, Twitter)

#räddahyresrätten. Det låter kanske som en kampanj Hyresgästföreningen ligger bakom, men så är inte fallet. I stället utgör Hyresgästföreningen ironiskt nog ett av de största hoten mot hyresrättens framtid som boendeform.

Hyresgästföreningen har getts en näst intill absolut makt att bestämma nivån för den årliga hyresutvecklingen. En sådan makt ger till synes föreningen långtgående möjligheter att omsätta den egna devisen om "allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad" i verklighet, men skenet bedrar.

De hyreshöjningar Hyresgästföreningen gått med på har nämligen varit så låga att de successivt gröpt ur fastighetsägarnas avkastning. För 2016 och 2017 väntas hyresökningarna understiga inflationen, vilket i praktiken innebär att organisationen använder sin makt för att genomdriva hyressänkningar.

Detta gröper ur fastighetsägarnas marginaler ännu mer, vilket gör det oattraktivt för dem att fortsätta förvalta och äga sina fastigheter. Samtidigt är fastighetspriserna rekordhöga, vilket gör ombildningar till bostadsrätter synnerligen attraktiva. Därmed blir den kraftiga minskningen av andelen hyresrätter också förståelig.

Hyresgästföreningen har lyckats med sitt mål att hålla hyrorna låga, men detta har skett till priset att hyresrätten idag är utrotningshotad. Det är djupt olyckligt, för hyresrätten behövs som bostadsform. Inte minst för alla som inte har råd med en bostadsrätt.

Läs även:
Fastighetsägarna

1 kommentar:

  1. Det verkar dysfunktionellt att kämpa för att rädda hyresrätten. Vi vanliga svenskar har numera ingen chans att få hyra en hyresrätt eftersom våra allmännyttiga bostadsföretag måste överlämna sina bostäder till anvisade från migrationsverket.

    SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.