2017-06-28

Om sverigedemokrater och välfärd

Alldeles oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna är det ett faktum att partiets linje i invandringsfrågan till stora delar har ett robust stöd i forskningen. Vad mer är, alldeles oavsett vad man tycker om partiets företrädare är det ett faktum att de flesta andra partier med tiden blivit så illa tvungna att närma sig deras linje.

Detta är viktigt av den enkla anledningen att Sverigedemokraterna, alldeles oavsett vad man råkar tycka om dem överlag, gång på gång faktiskt utmärkt sig genom seriösa utspel i migrationsdebatten. Detta samtidigt som övriga partier i denna fråga länge utmärkte sig genom lögner, vilseledande retorik, plattityder, känsloutbrott och regelrätta pajaskonster.

Det finns naturligtvis många utmärkta anledningar till att ändå vara skeptisk till Sverigedemokraterna. Inte desto mindre kommer man, så länge man inte förmår ta in detta uppenbara faktum, inte förstå varför partisympatierna fördelar sig som de gör idag. Övriga partiers både destruktiva och hysteriska agerande har helt enkelt gjort Sverigedemokraterna till ett i allra högsta grad rationellt val, trots partiets minst sagt tveksamma bakgrund.

Det är just i ljuset av detta det sverigedemokratiska vurmandet för välfärdsstaten blir så både djupt ironiskt och tragiskt. Det är nämligen just den välfärdsstat sverigedemokrater så ettrigt försvarar som orsakat den fullständigt ohållbara invandring partiet ser det som sin huvudfråga att stoppa.

Att så oproportionerligt många från tredje världen söker sig till just Sverige beror inte på klimatet, kulturen eller vår syn på demokrati och mänskliga rättigheter. Att så oproportionerligt många från tredje världen söker sig till just Sverige beror på de generösa bidragsutbetalningar och den allmänna kravlöshet som är den socialdemokratiska välfärdsstatens signum.

Det är med andra ord just den välfärdsstat som sverigedemokrater vurmar för som utgör och utgjort den stora pull-faktorn i sammanhanget. Därmed löser den politik partiet förespråkar i förlängningen inte särskilt mycket. Med en bibehållen eller rentav utökad välfärdsstat kommer migrationstrycket på Sverige förbli högt.

Vad mer är, en stor välfärdsstat kommer alltid utgöra en oemotståndlig lockelse för allahanda progressiva aktivister som vill använda andras pengar till att påtvinga andra sin egen agenda. Att så är fallet visar oräkneliga exempel världen över. Inte bara Sverige, utan så gott som alla Europas länder, utgör idag tydliga exempel på detta. Inte ens den egensinniga och traditionellt så frihetliga anglosaxiska kulturen har visat sig immun.

Storbritannien stod i slutet av 70-talet efter årtionden av en expanderande välfärdsstat vid ruinens brant. De progressiva idealen vinner idag mark även i ett hårdhudat nybyggarland som Australien, och i ett av identitetspolitik och ökande offentliga utgifter allt mer präglat USA kom häromåret socialisten(!) Bernie Sanders nära att bli landets president.

En omfattande välfärdsstat kommer alltid innebära att just de krafter sverigedemokrater avskyr kan flytta fram sina positioner, understödda av skattebetalarnas pengar. Därför är den förkärlek för välfärdsstaten som frodas bland sverigedemokratiska väljare partiets akilleshäl. Så länge man klamrar sig fast vid välfärdsstaten är man i förlängningen dömda att förlora.

Men, undrar då kanske en och annan sverigedemokrat, vem skall då ta hand om de äldre? Att frågan över huvud taget ställs säger mycket om den socialdemokratiska propagandans effektivitet, för att svaret skulle vara "staten" är nämligen allt annat än självklart.

I Tyskland är äldrevården främst en angelägenhet för civilsamhället, vilket resulterar i ett avsevärt mer humant system än det svenska. Att bereda vägen för ett anständigt civilsamhälle av det slaget vore det perfekta skyltfönstret för den sunda nationalism sverigedemokrater påstår sig stå för.

13 kommentarer:

 1. Jag håller helt med! Tyvärr är SD ändå det enda alternativet eftersom massinvandringsproblemen är så akuta och viktiga. De är trots allt det enda partiet som har en chans att åstadkomma någon förbättring i den frågan.


  underhunden

  SvaraRadera
 2. Problemet är att skattpemgar används som partikassa för att locka väljare. Skattepengar ska endast används till våra gemensamhets kostnader. Vi måste definiera vad som ska vara gemensamt och vad som ska skötas av andra organisationer. Partier bör förbjudas och ersättas med demokratiskt valda förvaltare med ansvar för kassan. Solidaritet ska bygga på frivillighet och inte på statligt tvång.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Håller med om att "Partier bör förbjudas och ersättas med demokratiskt valda förvaltare med ansvar för kassan." Jag vill se en ändring i hur man väljer personer/människor som ska styra landet...
   Har inget bra förslag men en ändring vill jag ha!

   Oxen

   Radera
 3. Skulle misstänka att SD vill ha kvar vårt "gamla" välfärdsystem men begränsat till svenska medborgare. Detta går dock inte att öppet deklarera nu.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Både SD, C och M har lagt förslag om att koppla många välfärdsförmåner till medborgarskapet och samtidigt göra det svårare/kräva kvalificering för att få medborgarskap/tillträde. SD vill se mer av totalstopp medan M och ffa C i grunden har en mer "öppen" syn, som det heter på nyspråk.

   Jag håller med om andemeningen i inlägget, och det är kanske inte så konstigt att SD agerar som de gör med tanke på att deras skatte- och socialpolitik är socialistisk. Det konstiga är att stora delar av borgerligheten agerar likadant. Vad jag vet driver de inte frågor som minskade barn- och bostadsbidrag, minskad föräldraledighet, högre dagistaxa, avsevärt lägre skatter, mindre stat och mer egenmakt åt individen. I alla fall inte i praktiken och det är en mer förbryllande än det som SD håller på med.

   En generös statlig välfärdsmodell kanske (med betoning på just kanske) är hållbar på sikt men kräver då en stor grad av selektion när det gäller invandring, dvs majoriteten måste betala skatt i samma omfattning som övriga invånare.

   Nuvarande svenska modell kommer att krascha när konjunktur och bopriser vänder neråt.

   Radera
 4. "Alldeles oavsett vad man tycker om Sverigedemokraterna är det ett faktum att partiets linje i invandringsfrågan till stora delar har ett robust stöd i forskningen."

  Det första jag kommer att tänka på när jag läste detta var deras påstående att man kan hjälpa de i nöd bäst genom att skicka pengar till dem på plats. Sedan kom jag att tänka på synen på invandring och brottslighet.

  Men, vad hade du i åtanke med partiets linje i invandringsfrågan?

  SvaraRadera
 5. Det är dags att komma ut ur garderoben även för mig: jag är SD-medlem, till och med suppleant i styrelsen för SD Lund (vem som bryr sig vet jag inte, men ur garderoben vill jag komma).

  Att SD har stöd för sin asylpolitik i forskning är ingen nyhet. Men jag vill lyfta fram en alldeles underbar bok av Alexander Betts och Paul Collier (han med Exodus): "Refuge", utgiven 2017. Finns att köpa på Bokuis för en billig penning. Boken innehåller förutom andra kloka saker en syntes över de senaste årens asylpolitik i Europa, och indirekt också Sverige.

  Betts/Collier avgränsar den moraliska skyldigheten till att gälla räddningsplikter - att säkra liv och hälsa för dem som drabbas av krigshändelser och ett samhälles sönderfall, något som rimligen ges i grannländer, dock med finansiellt stöd från högstandard-länder. Migration (även av dem som flydde till Turkiet) i avsikt att skapa sig och familjen/släkten ett bättre liv är beundransvärt, men något som det tänkta värdlandet måste kunna säga nej till utan att drabbas av skuldkänslor.

  Med denna utgångspunkt går det utmärkt att försvara välfärdsstaten samtidigt som man värnar de räddningsplikter som alla normala människor vill hedra. Att förment progressiva och goda människor vill använda välfärden för sina egna syften kan inte vara något problem att sätta stopp för, bara svenskarna får hjälp att tänka igenom vilken etik och moral vi vill ha.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det torde vara få som inte förstått att du är sverigedemokrat. :)

   Ni får naturligtvis försvara välfärdsstaten hur mycket ni vill. Däremot bör ni inse att detta:

   1) Gör er till socialister.
   2) Innebär att kostnaderna för invandringen kommer fortsätta öka lavinartat om ni får genomslag för er politik. Detta kommer i sin tur ironiskt nog leda till att välfärden kommer försämras ytterligare SAMTIDIGT som fler skattehöjningar kommer bli nödvändiga. Fullständigt idiotiskt, med andra ord.

   Radera
  2. Låt inte socialdemokratin få hela äran för välfärdsstaten. I grunden är en ömsesidig hjälp vid sjukdom eller andra svårigheter en urgammal tradition, i byar och i skrån. I modern tid är det ju Bismarck som länge var den främsta representanten för välfärdsstaten.

   Visst blir det svårare att reglera invandring med än utan välfärdsstat - innan 1:a världskriget var i princip alla gränser öppna. Ett försvar av välfärdsstaten kräver att Sverige går ur Schengen-samarbetet, tror jag, vilket vore en olycka för gränspendlare (men visst kunde man hitta någon smidig lösning för dessa även med gränskontroll) men för andra samhällsfunktioner kanske en välgärning.

   Radera
  3. 1) någon form av state leder per definition till någon form av socialisering.

   2) det finns välfärdstater somm uppräthåller kontraktet (altså begränar utgiftsrullningen)
   Det är altså teoretiskt möjligt att sverige skulle kunna vara en välfärdstat med ingen invandring.
   Jag håller dock med dig specifikt för sverige, med en 20% (tickandes mot 25%) som är 'utländsk' så är det dödfött.
   Den svenska modelen är på hospice.

   Radera
  4. Tack för en utmärkt blogg!

   Själv skulle jag vilja hävda att SD är som 2/3 doser av sossarna (ett halvsocialistiskt välfärdssamhälle) och 1/3 dos av moderaterna (lag och ordning, ett starkt försvar etc), så som dessa partier såg ut för 25-30 år sedan. Det var på den tiden som det trots allt fanns viss verklighetsförankring, innan klasskampsvänstern förvandlades till identitetsvänstern och det socialkonservativa moderaterna förvandlades till flumliberaler.

   Har du sett denna blogg, förresten

   http://www.undertallen.se/

   Lysande! Här följer länkar till två mycket intressanta artiklar från bloggen:

   http://www.undertallen.se/2016/01/nagot-om-varfor-valfardssystemen-inte-behovs/

   http://www.undertallen.se/2017/05/nagot-om-vad-familjepolitiken-kostar-och-forstor/

   Radera
  5. "Under tallen" finns länkad på min blogroll. :)

   Radera
  6. Förlåt, det borde jag ha sett.

   Radera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.