2015-11-16

Margot Wallström - en naiv revolutionsromantiker

Mindre än ett dygn efter att över hundra personer hade massakrerats av terrorister, kommenterade utrikesminister Margot Wallström vad som hade hänt i Paris med följande ord:
"Man kommer tillbaka till situationer som den i Mellanöstern, där inte minst palestinierna ser att det finns ingen framtid för oss. Vi måste antingen acceptera en desperat situation eller ta till våld."
Detta uttalande säger väldigt mycket om hur vänsterpolitiker som Wallström egentligen ser på Mellanöstern och världen. I den region Margot Wallström talar om återfinns länder som Syrien, Irak, Libyen och Jemen, i vilka situationen är långt mycket värre än vad den är i de palestinska områdena. Margot Wallström är emellertid snabb med att påpeka att "inte minst palestinierna" är drabbade.

För 1968-generationen har Palestina blivit symbolfrågan framför alla andra. Det har förvisso inte saknats skäl att kritisera Israel, men vänsterns fullständiga besatthet av den palestinska frågan har omöjliggjort all nyanserad debatt. Terrorister har utmålats som hjältar, antisemitismen har såväl tonats ned som blivit rumsren och bestialiska konflikter som skördat långt många fler liv än den palestinska har hamnat i totalt medieskugga.

Efter att ett antal barbarer (flera av dem uppvuxna i Europa, men av vad som framgått så här långt helt utan palestinsk koppling) valde att massakrera över hundra helgfirande parisbor, kunde därför inte Margot Wallström hejda sig. Hon hade kunnat tala om vikten av att stå enade mot terrorn, hon hade kunnat tala om att vi nu måste sluta normalisera terroristernas tankegods, hon hade kunnat tala om den sjuka världsbild Daesh står för och hon hade kunnat tala om det perversa i att människor i Sverige väljer att ansluta sig till denna.

Margot Wallström gjorde emellertid inget av detta. Vad hon i stället gjorde var att börja tala om Palestina, och därtill antyda att det delvis är i denna konflikt som förklaringen till Daeshs bestialiska illdåd återfinns. Att hon därefter utmålade det som något fullständigt naturligt för palestinier att bli terrorister, vittnar därtill om att hon, liksom åtskilliga andra vänsterdebattörer, hyser långtgående förståelse för terroristernas sätt att försöka legitimera sina brott.

Margot Wallströms uttalande vittnar emellertid inte bara om förståelse för illdåd som fredagens. Det vittnar om en ytterst grund omvärldsanalys, ovärdig någon som kallar sig utrikesminister. Det vittnar om en oförmåga att skaka av sig en ytlig och ytterst naiv ungdomlig revolutionsromantik. Det vittnar därtill om en kolonial människosyn, enligt vilken man inte kan ställa samma krav på grundläggande anständighet på personer med bakgrund i Mellanöstern som på andra.

Det är denna grunda omvärldsanalys som får Margot Wallström att omfamna ett parti som sprider sjuka konspirationsteorier om Israel och judar. Det är denna naivitet och koloniala människosyn som får Wallström att kraftigt utöka biståndet till en regim som hyllar, hedrar och avlönar terrorister. Det är denna revolutionsromantik som får Wallström att, som sin praktiskt taget första åtgärd, erkänna Palestina som stat.

Den utrikespolitik som regeringen och Margot Wallström bedriver vittnar inte bara om politisk omognad. Den är därtill kontraproduktiv, skadar Sveriges intressen och skämmer ut Sverige i omvärlden. Israels regering gör helt rätt när den ytterst kraftfullt markerar mot utrikesministerns idiotiska uttalande.

Läs även:
Den sjätte mannen
DN1, DN2, DN3, DN4, DN5, DN6, SvD1, SvD2, SvD3, SvD4, SvD5, SvD6, SvD7, SvD8, SvD9

7 kommentarer:

 1. Margot Wallström måste vara den sämsta utrikesministern Sverige någonsin har haft.
  På ungefär ett år har hon lyckats göra sig till ovän med halva världen.
  Snacka om att vara inkompetent och inte förstå vad hennes jobb går ut på.
  Fast dessvärre är hon ju bara en i mängden av inkompetenta statsråd som ingår i den så kallade regeringen.
  Det är verkligen dags för pajasregeringen Löfven att avgå !

  Pelle2

  SvaraRadera
 2. Well said, Sir. Very well said!

  SvaraRadera
 3. Som så många av 68-generationens revolutionsromantiker tycks hon dessutom vara en judehatare (finns ingen anledning att använda några eufemismer):

  https://m.facebook.com/susanne.sznajdermanrytz/posts/10153238230645509

  /Professor Pelotard

  SvaraRadera
 4. Men hur har denna människa kunnat få bli utrikesminister?

  SvaraRadera

 5. En dag som denna saknar jag Göran Persson. Det här var tyvärr inte en engångsföreteelse. Vi kan faktiskt misstänka att det på något sätt har att göra med ett medvetet policybeslut. Tänk på Hillevi Larsson som gång på gång försätter sig i situationer som tyvärr inte ens är dubiösa. Ett i dessa avseenden oförvitligt parti skulle omedelbart utesluta en sådan medlem. Svensk socialdemokrati verkar ha valt att sjunka ner i detta olycksbådande elände.


  Ett så besinningslöst beteende har ändå solitt stöd i journalistkåren, speciellt stats-TV/Radio som tidigare flera gånger uppmärksammats för att ha rekryterat unga uttalade antisemiter under förevändningen att ruskigheterna kan benämnas med ord som nytt, ungt och spännande.


  Israel har nu kallat upp den svenska ambassadören för en välförtjänt avhyvling till skam och nesa för alla svenskar och tyngst är skammen för oss som röstade socialdemokratiskt.

  Läs också:


  http://nyheter.paulwiden.se/?p=3181#.Vkr__32N0iI


  Jag rekommenderar hr. Widéns texter om Israeliska förhållanden. Det är meningslöst att försöka filtrera fram någonting sant och relevant om Mellanöstern från svensk journalistik.


  SvaraRadera
 6. Bra skrivet. Tyvärr är hon inget undantag. Vissa offentliga debattörer i Sverige får mig ibland att minnas "Den yttersta domen i Kråkvinkel" av H. B. Palmer.

  SvaraRadera
 7. Kanske är det mera korrekt att säga att IS framväxt mera har att göra med "västs" (läs: USA:s och Storbritanniens) krig i Irak, än med konflikten mellan Israel och Palestina. Detta krig som genomdrevs på falska premisser om ett sökande efter "massförstörelsevapen" och som gav upphov till miljonhövdade demonstrationer världen över, innan det inleddes. "Inte i mitt namn" var många västerlänningars slogan då, precis som somliga muslimer nu reagerar mot terrorn i islams namn, #NotInMyName.

  Jag tycker inte heller man skall glömma bort den historiska bakgrunden till upprättandet av Israel som en egen stat, där förbrytelser på europeisk mark har varit avgörande för Israels tillkomst.

  Kanske kan mimetisk teori hjälpa oss framåt, och bidra till förståelse av vad både konflikten mellan Israel och Palestina, såväl som mellan terror i islams namn mot västlig kamp mot denna terrorism handlar om? I nedanstående samtal gör man i alla fall ett försök, och jag rekommenderar lyssning åtminstone från 4:40 i del tre och nästan hela del fyra (ca 15 min):

  Israel-Palestine Conflict Roundtable - 3:
  http://youtu.be/LezD2qaoK2k

  Dito - 4:
  http://youtu.be/VEVjLplZuXU

  Mera om René Girards mimetiska teori här:

  René Girard CBC interview part 1 of 5 (audio only): http://youtu.be/g8Y8dVVV4To


  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.