2017-02-23

Om Donald Trump och hotet mot den liberala demokratin


Det patetiska apspel som gör anspråk på att utgöra samhällsdebatten har sedan en tid tillbaka ännu en gång blivit fullständigt outhärdligt. Som om de senaste årens orgie i postmodernt vansinne och verklighetsresistens inte hade varit illa nog, har nu hela pajaseliten drabbats av Trump-psykos. En psykos man därtill inte förmår hålla för sig själv, utan tvärtom dag efter dag outtröttligt väljer att terrorisera allmänheten med.

Det finns mycket att säga om det ofriska i detta helvetiska kackel. Att postmodernister som gjort karriär på att ljuga och känna sig fram till sanningen nu går till storms mot "fake news", säger till exempel mycket om hur absurd situationen är. Detsamma gäller för det faktum att de präktiga socialliberaler som, trots att de inte sade flaska så länge det var institutionsmarschxisterna som stod för lögnerna, nu plötsligt börjat vurma för det exakta språkbruket med en närmast autistisk frenesi.

Vad som är mest slående är emellertid någonting annat, nämligen att den så kallade högerpopulismen påstås utgöra ett hot mot lagstyre, pressfrihet, tolerans, demokrati och så vidare. Vad man menar med detta är kort och gott att "högerpopulismen" hotar de värderingar och institutioner som utmärker den västerländska civilisationen, även om man i sin skitnödiga ängslighet noga undviker att uttrycka det på just det sättet.

Det finns givetvis exempel på att detta inte är fullständigt taget ur luften, men i själva verket förhåller det sig ironiskt nog i mångt och mycket precis tvärtom. En starkt bidragande orsak till uppsvinget för den så kallade högerpopulismen är att västerlänningar skattar sin civilisation med dess institutioner, värderingar och frihet väldigt högt, och nu på goda grunder anser den vara hotad.

Det går inte att komma ifrån att ett av dessa hot kommer från islamistiskt håll, och därmed är intimt förknippat med asylpolitiken. Den synnerligen icke-liberala islamismen är till skillnad från vad som ofta påstås väldigt utbredd i den islamska världen, och detta får obönhörligen konsekvenser när människor från denna region i stor omfattning bosätter sig i väst.

Ett annat och minst lika allvarligt hot kommer emellertid från socialismen, och i en vidare bemärkelse från den rationalistiska progressivism som idag återfinns på såväl vänster- som högerkanten. Den västerländska civilisationens rikedom, frihet och vetenskapliga framsteg kommer av att makten tog ett steg tillbaka och tillät samhället utvecklas organiskt och utan politisk detaljstyrning.

Resultatet blev en idéernas evolution, där de dåliga idéerna slogs ut och de bärkraftiga idéerna levde vidare. Fria från detaljreglering började västerlandets människor blomstra på ett sätt som saknar motstycke i världshistorien. På några hundra år gick man från blodiglar och oxplogar till datorer, robotar och rymdfärder.

Det finns dock inget som provocerar progressiva och rationalister lika mycket som denna spontana och organiska utveckling. De är uppfyllda av övertygelsen om att de själva kan göra ett bättre jobb än "evolutionen", och vill därför återgå till den ordning som rådde på oxplogarnas, den geocentriska världsbildens och åderlåtningens tid.

Genom regleringar och micromanagement hoppas man påskynda utvecklingen. Genom att slå sönder den moral och de normer som utvecklats spontant, och genom att ersätta dessa med obeprövade och konstgjorda moralsystem, hoppas man genom att leka Gud kunna skapa ett bättre samhälle.

Resultatet blir inte bara ett syrefattigt, krystat och onaturligt samhälle, utan också något som går helt på tvärs med allt vad den västerländska civilisationen står för. Till råga på allt har politikerna visat sig oförmögna att upprätthålla rättsstaten, trots att denna är en förutsättning för den västerländska civilisationen. När det kommer till en annan av samma civilisations grundpelare, nämligen äganderätten, intar man också en alltmer bekymmerslös inställning. Och så vidare.

Att man i detta läge har mage att påstå att det är de som motsätter sig denna utveckling som hotar den västerländska civilisationen tyder i bästa fall på omfattande okunnighet, och i värsta fall på något betydligt värre.
DN1, Exp1

17 kommentarer:

 1. Bra att du är tillbaks. Trodde inte det skulle vara så men du med flera behövs mer än någonsin. Ni får en sådan som jag att våga ta diskussioner ibland. Inte för att någon verkar ta till sig vad man säger men de får åtminstone mothugg i sina litanier.

  SvaraRadera
 2. Bästa jag läst på länge! Hur i helvete högern har börjat spela med i idiotin är fortfarande ett mysterium.

  SvaraRadera
 3. Hej.

  Privat äganderätt, och därav kommande idé att staten skall vara underställd sina egna lagar, är ett västerländskt påfund.

  Föga förvånande då att orientaliska influenser i kulturliv och politik ger upphov till krav på att lagen skall vara underställd ledarnas insikt, vilja, och värdegrund.

  'Rule of Law' kontra 'Rule by Law'; man behöver inte vara mer än normal-cynisk för att inse varför den s.k. borgerligheten övergett det förra konceptet till förmån för det senare.

  Edvard Said, och hans 'Orientalism' (denna österlandets motsvarighet till 'Das Kapital' och 'Mein Kampf') har haft ett inflytande helt utan motstycke för västerländsk statsvetenskaplig och kultursociologisk teoribildning; parad med poststrukturalismens och postmodernismens inflytande står vi nu på våra händer och saknar goda humana lösningar.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare
  PS 'Löpsedeln' fick mig att haja till. Den är för lik de verkliga... DS

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag hoppas verkligen inte att den gode läraren insinuerar att det skulle finnas någon form av orientalisk influens bakom mediernas och kulturinstitutionernas civilisationsomstörtande strävanden. Den sortens paranoida konspirationsteorier tolereras bestämt inte i civiliserade, borgerliga sammanhang och klassifieras med en alldeles egen, synnerligen stigmatiserande stämpel.   Ironiserande åsido - den hågade kan komplettera Edward Said med Yuri Slezkine för en mer omfattande insyn i nittonhundratalets idéhistoria.

   Herr Said har definitivt inte haft inflytande utan motstycke.

   Radera
 4. Förmodligen Sveriges bästa skribent. Lika insiktsfullt och kraftfullt formulerat varje gång.

  SvaraRadera
 5. Intressant inlägg vars innehåll jag till stor del håller med om. Jag är dock frågade till hur socialism skulle vara på någon som helst uppsegling idag. Är själv frihetlig socialist och tycker att det skulle utveckla västvärlden snarare än tvärtom. Men ser ingen socialism i sikte. Du menar Podemos, Syriza, Corbyn och Sanders? Knappast så starka, eller?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag menar att de socialistiska idéerna om mer regleringar, växande transfereringar och så kallad "social rättvisa" har flyttat fram sina positioner i över 100 år nu. De återfinns i alla partier från höger till vänster och är på tydlig frammarsch även i ett land som USA.

   Radera
  2. Ok. Tja i ett så långt perspektiv så stämmer det ju. Samtidigt så har ju socialismen både i sina hittillsvarande revolutionära och reformistiska tappningar tappat oerhört mycket mark sedan ca 1975. Dagens regleringar, inte minst de överstatliga, har väl även att göra med många statsledares motiv att stödja storföretag och storägare snarare än marknaden i sig. Maktcentralisering och -korruption i staten har väl berott på dessa band mellan olika eliter kanske lika ofta som socialism. "Social rättvisa" uppfattar jag som icke- eller, oftare, antisocialistiskt eftersom det snarast rör sig om den intellektuella klassens kamp för sig själv mot arbetar- och medelklassen, med underklassen som verktyg, utan bekymmer om ägarklassen. Men förstår var du menar, deras ideologiska innehåll är ju kopplat de sämre delarna av socialismens tradition. Nåväl.

   Radera
  3. Frihetlig socialism är en illusion. Socialism förutsätter maktcentrering. Även om man bygger väldigt demokratiskt från gräsrötterna och uppåt så kommer olika former av korruption att uppstå.

   Det är då istället bättre att säkra maktdelning så att makten är spridd på så många händer som möjligt - händer som har så lite kontaktmed varandra som möjligt för att minska risk för korruption.

   Ett av de bästa sätten att åstadkomma detta är stark äganderätt och svag stat (få regleringar).


   / underhunden

   Radera
  4. På vilket sätt förutsätter det mer maktcentrering än någon annan möjlig samhällsordning menar du? Maktdelningens princip håller jag helt med om. Svagheten med ditt förslag är såvitt jag kan se att det skapar en enorm maktcentrering i form av ett fåtals stora kapitalägande. Även om det förstås beror på vad du menar med stark äganderätt - vilka lagar som finns och sätter spelregler för ekonomin. Men skulle t.ex. USA idag vara ett bra exempel på maktdelning? Finanseliten och deras ideologiska och politiska företrädare dominerar ju totalt och samhället är en socialt dysfunktionell krutdurk.

   Jag tror på marknadssocialism, dvs bibehållen marknad för varor och tjänster men avskaffad marknad för arbete och kapital. Har inte hört några bra argument mot det eller för något bättre.

   https://www.youtube.com/watch?v=ui7c4MoeXsw

   Radera
  5. På vilket sätt menar du att det förutsätter maktcentrering? Mer än någon annan möjlig samhällsordning. Jag delar helt principen om maktdelning. Men tycker inte att ditt förslag verkar kunna ge det. Det tycks skapa en enorm maktcentrering i form av ett fåtals kapitalägande. Dagens USA är väl ett exempel på det, vilket ger ett socialt dysfunktionellt och spänningsfyllt samhälle.

   Den socialism jag tänker mig är inte planekonomi eller 70-talsbyråkrati utan en marknadssocialism där marknaden för varor och tjänster behålls men marknaderna för kapital respektive arbete avskaffas. Kapitalinvesteringar görs av statligt ägda men självständigt styrda och vinstdrivna banker.

   https://www.youtube.com/watch?v=ui7c4MoeXsw

   Radera
 6. Håller med. Tack återigen för att Du orkar och vill engagera Dig i det svenska samhället. Med vänlig hälsning, Inger.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Vi får väl se hur ofta det blir framöver. Tack, hur som helst!

   Radera
 7. "Bästa jag läst på länge! Hur i helvete högern har börjat spela med i idiotin är fortfarande ett mysterium. "

  Min uppfattning är att dom gav upp alla frihetliga ambitioner för att ansluta sig till globalistiska NWO nätverk. Därför ser vi allt från Bildt till Schyman på samma sida mot Trump.

  SvaraRadera
 8. Snälla, snälla, fortsätt skriva! Du behövs mer än någonsin.

  SvaraRadera
 9. Underbar löpsedel! Jag garvade läppen av mig.


  / underhunden

  SvaraRadera
 10. Välfärden urholkas. Äldrevården,pensioner,skola,sjukvård. Pengar som man betalt i skatt försvinner någon annnanstans, men inte dit. Det är dags att agera. Betala inte statlig skatt. Ta tjänstledigt på deltid tex. Dra ner på konsumtionen. Så där kan man hålla ut några år, och det kommer om vi är tillräckligt många att störta det styrande godhetsetablissemanget.  SvaraRadera

Kommentarsfältet modereras med varierande regelbundenhet och ett stort mått av godtycke. Kommentarer löper stor risk att gå direkt ned i papperskorgen om de är sossiga, progressiva, grötmyndiga, ignoranta, deprimerande förutsägbara, överdrivet långa eller trollande. Blogginnehavaren är fullständigt ointresserad av debatt med personer som förfäktar förkastliga ståndpunkter. Kommentarer i vilka direkta felaktigheter framförs kommer i regel inte publiceras, såvida inte blogginnehavaren råkar ha lust att lägga tid på att skriva ett dräpande svar.